Системно-діяльнісний підхід як основа ФГОС ДНЗ. Системно-діяльнісний підхід у викладанні

Дата:

2019-07-28 08:00:17

Перегляди:

529

Рейтинг:

1Дизлайк 0Любити

Поділитися:

Table of contents:

Системно-діяльнісний підхід як основа ФГОС, спрямований на формування у дітей тих якостей, які знадобляться їм не тільки в процесі отримання освіти, але і в житті. Викладач, керуючись головними принципами методу, вчить вихованців включатися в самостійний пошук знань та інформації, результатом якого є відкриття нових знань та набуття якихось корисних умінь. А це саме те, що потрібно дітям на початковому етапі освіти.

системно-діяльнісний підхід як основа фгос

Основні положення

Системно-діяльнісний підхід як основа ФГОС, спирається на низку дидактичних принципів. Кожен з яких враховується при формуванні і плануванні педагогом навчальної діяльності.

В основі лежить принцип цілісності. Завдяки йому у вихованців складається правильне уявлення про світ. Вони вчаться сприймати його, як систему.

Слідом йде принцип варіативності. Його дотримання передбачає регулярне надання вихованцям можливості вибирати собі діяльність. Це дуже важливо. Адже в таких ситуаціях діти набувають навички здійснення усвідомленого вибору.

Важливий і принцип діяльності. Він передбачає активне включення дитини в освітній процес. Діти повинні вчитися не просто слухати інформацію та сприймати готовий матеріал, але і самостійно її здобувати.

системно-діяльнісний підхід як методологічна основа фгос

Психологічний аспект

Крім перерахованого, дотримується і принцип творчості, спрямований на розвиток різних здібностей вихованців.

Ще враховується психологічна комфортність, нагадує про важливість вибудовувати діяльність дітей за їхнім інтересам. Принцип мінімакса теж важливий. Він полягає в обов'язковому врахуванні індивідуальних особливостей кожної дитини в процесі освіти. Всі діти розвиваються в різному темпі, і кожен з них відрізняється один від одного. Хороший педагог зобов'язаний про це пам'ятати завжди.

Більше:

Перший штучний супутник Землі

Перший штучний супутник Землі

Перший штучний супутник Землі є одним з найбільших досягнень науки ХХ століття. Тим не менш, як це ні парадоксально, цьому великому науковому і технічному досягненню значною мірою сприяла холодна війна між двома наддержавами: США і Радянським Союзом....

Що таке соціалізація, і як вона змінює людину

Що таке соціалізація, і як вона змінює людину

Спробуємо розібратися, що таке соціалізація, в чому її сутність і особливість. Адже для кожної особистості входження у суспільство і засвоєння його основних норм є фундаментом до подальшої безпроблемною і успішного життя і діяльності. Отже, що таке с...

Принц Чарльз – головний спадкоємець британського престолу

Принц Чарльз – головний спадкоємець британського престолу

Згідно із законом королівства Великобританія, спадкоємець британського престолу - це старший закононароджена син чинного монарха або ж попереднього претендента на престол. Однак якщо у царюючого особи немає дитини чоловічої статі, то право спадкуванн...

І ще один принцип полягає в безперервності освітнього процесу. Системно-діяльнісний підхід як основа ФГОС, включає його в обов'язковому порядку. Даний принцип забезпечує формування та подальший розвиток у вихованців універсальних навчальних дій на кожному віковому етапі. Дотримання цього положення сприяє особистісному саморозвитку на всіх щаблях освіти без винятку. Саме тому так важливо закласти відповідну «базу» на ранньому етапі.

системно-діяльнісний підхід як основа реалізації фгос

Взаємодія з батьками

Є ще кілька нюансів, які необхідно відзначити увагою. Системно-діяльнісний підхід як основа ФГОС, має зрозумілі і детально викладені положення. Але що щодо їх реалізації? Вона можлива лише в тому випадку, якщо батьки вихованців будуть у цьому зацікавлені. Їх включеність у діяльність ДНЗ обов'язково. Без тісної взаємодії нічого не вийде.

Викладач, у свою чергу, повинен сформувати у батьків правильне уявлення про єдність завдань і цілей ДНЗ і сім'ї. Йому потрібно посприяти зростанню їх психолого-педагогічної компетентності. Для цього в установах організовуються консультації, бесіди, збори, конференції, тренінги. Батьки, приймаючи в них участь, демонструють байдужість до своєї дитини і зацікавленість у його різнобічному розвитку. До того ж вони можуть надати допомогу вихователям, розповівши про особливості своїх дітей.

Реалізація підходу

Вона здійснюється в декілька кроків. Системно-діяльнісний підхід, як методологічна основа ФГОС, передбачає суворе дотримання послідовності. Педагог працює з маленькими дітьми, яким все потрібно ретельно пояснювати, причому так, щоб вони зрозуміли.

Тому перший крок передбачає ознайомлення вихованців з ситуацією. На другому етапі відбувається актуалізація знань. Потім – колективна робота щодо виявлення труднощів у вирішенні ситуації. Наслідком цього кроку стає відкриття вихованцями нового знання чи способи дій. Останнім кроком є осмислення отриманих результатів.

Так і реалізується системно-діяльнісний підхід у викладанні. Завдяки такому методу навчання діти не соромляться проявляти активність, думати і висловлювати свої думки. В основі способу лежить діалог і спілкування, так що вихованці не тільки здобувають нові знання – вони ще й розвивають свою промову.

 системно-діяльнісний підхід як основа фгос днз

Дії педагога

Системно-діяльнісний підхід як основа реалізації ФГОС, вимагає від викладачів професіоналізму. Щоб здійснити перший крок і ввести дітей в освітню ситуацію, педагог повинен посприяти створенню психологічної спрямованості на здійснення дій. Для цього потрібно використовувати прийоми, що відповідають особливостям вікової групи і ситуації.

Також педагог зобов'язаний вміти грамотно підібрати тему. Вона не повинна бути нав'язана. Навпаки, викладач зобов'язаний надати дітям можливість діяти в тій ситуації, яка є їм знайомої. Тільки на основі їх уподобань він її моделює. І цеправильно, адже лише щось знайоме і цікаве може активізувати дітей і викликати у них бажання брати участь у процесі. А щоб виявити тему, викладачу варто позначити кілька варіантів, які є привабливими для вихованців. Вони потім самі виберуть найбільш цікавий.

Потім педагог за допомогою підвідної бесіди допомагає дітям знайти способи вирішення проблеми. Основне завдання полягає не в оцінюванні відповідей. Викладачу потрібно навчити дітей шукати вихід із ситуації, спираючись на їхні знання і досвід.

поняття системно-діяльнісного підходу в навчанні

Інші аспекти викладацької роботи

Є ще чимало інших нюансів, які включає в себе поняття системно-діяльнісного підходу в навчанні. Крім здійснення розвивальної роботи зі всім учнівським колективом, викладач займається і іншими аспектами, що передбачає сфера педагогіки.

Кожен вихователь зобов'язаний проводити психолого-педагогічну діагностику наявних у дітей універсальних навчальних дій, та брати участь у моніторингу реалізації ФГОС. Також вчитель здійснює корекційно-розвивальну та консультативну роботу з окремими вихованцями. Обов'язково проведення та психолого-педагогічної просвіти дітей.

На ранньому етапі освіти (ДНЗ та початкових класах) викладач грає роль не тільки вчителя, а й вихователя, другого з батьків. Він повинен створити всі необхідні умови для реалізації індивідуально-особистісних можливостей дітей.

Метод гри

Системно-діяльнісний підхід як основа ФГОС ДОУ, реалізується різними способами. Але найбільш популярним і дієвим є метод гри. Це унікальна форма навчання, що дозволяє зробити цікавіше і цікавіше процес отримання дітьми базової освіти.

Ігрові форми дають можливість ефективно організувати взаємодію викладача з вихованцями і зробити їх спілкування більш продуктивним. Також цей метод розвиває дитячу спостережливість і дозволяє отримати знання про явища і предмети навколишнього світу. Ще в грі закладені освітні і виховні можливості, які при грамотному викладацькому підході реалізуються повною мірою.

Також цей розважальний спосіб добре поєднується з «серйозним» вченням. Гра робить процес отримання знань цікавим, формує у дітей гарний і бадьорий настрій. Як наслідок, вихованці з великим інтересом засвоюють інформацію і тягнуться до отримання знань. До того ж, ігри здатні вдосконалювати мислення дітей, творчу уяву та увагу.

системно-діяльнісний підхід як технологічна основа фгос коло обговорюваних питань

Відбір компетентностей

Це ще не всі аспекти, які включає в себе системно-діяльнісний підхід як технологічна основа ФГОС. Коло обговорюваних питань у педагогічній сфері набагато ширше. І особлива увага приділяється відбору компетенцій. На сьогоднішній день їх п'ять, якщо не включати навчально-пізнавальний і комунікативний аспекти, про які говорилося раніше.

До першої категорії відносяться ціннісно-смислові компетенції. Вони спрямовані на розвиток у дітей моральних засад та моральних принципів, а також на прищеплення їм навичок орієнтуватися у світі та усвідомлювати себе в суспільстві.

Друга категорія включає загальнокультурні компетенції. Навіть на початковому етапі освіти діти повинні вбирати духовно-моральні основи життя людства, соціальні, побутові та культурологічні основи суспільства.

Також мають місце бути інформаційні компетенції. Їх мета полягає у формуванні у дітей вміння шукати, аналізувати і відбирати інформацію для подальшого її перетворення, збереження і використання. До останніх двох категорій належать соціально-трудові та особистісні компетенції. Вони спрямовані на оволодіння дітьми знаннями в цивільно-громадській сфері і на освоєння різних способів саморозвитку.

системно діяльнісний підхід у викладанні

Важливість методології

Що ж, як вже можна було зрозуміти, системно-діяльнісний підхід у навчанні – основа ФГОС, яка дійсно реалізується у сучасній сфері освіти. Він спрямований на формування у дітей основних навчальних умінь. Які дозволять їм швидко адаптуватися в початковій школі і приступити до оволодіння новими знаннями та навичками.


Article in other languages:

BE: https://www.tostpost.com/be/adukacyya/36555-s-stemna-dzeynasny-padyhod-yak-asnova-fgos-dou-s-stemna-dzeynasny-pady.html

DE: https://www.tostpost.com/de/bildung/36896-systemisch-aktiven-ansatz-als-grundlage-des-gef-doe-systemisch-aktiven.html

ES: https://www.tostpost.com/es/la-educaci-n/36922-sist-mico-deyatel-nostnyy-enfoque-como-base-el-fmam-dow-sist-mico-deya.html

PL: https://www.tostpost.com/pl/edukacja/35079-systemowo-deyatel-nostnyy-podej-cie-jako-podstawa-gef-doe-systemowo-de.html

PT: https://www.tostpost.com/pt/educa-o/35414-sist-mica-deyatel-nostnyy-abordagem-como-a-base-de-fgos-de-dow-sist-mi.html

ZH: https://www.tostpost.com/zh/education/18008-doe.html


Alin Trodden - автор статті, редактор
"Привіт, Я Алін Тродден. Я пишу тексти, читаю книги і шукаю враження. І я непогано вмію розповідати вам про це. Я завжди радий брати участь у цікавих проектах."

Примітка (0)

Ця стаття не має коментарів, будьте першим!

Додати коментар

Новини

Німеччина - це найбільша країна Західної Європи: історія та сучасність

Німеччина - це найбільша країна Західної Європи: історія та сучасність

Сучасна Німеччина являє собою приклад бездоганно функціонує неоліберального держави з розвиненою капіталістичною економікою, що займає важливе місце у світовій структурі виробництва і споживання. Потужна економіка країни спираєтьс...

Лопатка людини. Анатомія лопатки людини

Лопатка людини. Анатомія лопатки людини

Система опори і руху, у яку входять кістки, м'язи і зв'язки, функціонує в організмі людини як єдине ціле. Кістяк утворений особливим видом клітин сполучної тканини - остеоцитами, складається з декількох відділів. У нього входять ч...

Школа №1558: як дістатися? Відгуки та фото

Школа №1558: як дістатися? Відгуки та фото

Школа №1558 імені Росалии де Кастро є кращою в Бабушкінському районі Північно-Східного адміністративного округу Москви. Тут дітей навчають не тільки шкільних предметів та іноземних мов, але і допомагають розвиватися як особистостя...

Біографія: космонавт Миколаїв Андріян Григорович

Біографія: космонавт Миколаїв Андріян Григорович

В історії космонавтики є багато імен людей, які ризикували своїм здоров'ям заради процвітання науки, робили великі відкриття. Це були люди, яким підкорилися космічні простори. Серед них і космонавт Миколаїв Андріян Григорович. Яко...

Прислів'я про риб: їх зміст і місце в народній творчості

Прислів'я про риб: їх зміст і місце в народній творчості

Прислів'я є частиною усної народної творчості. Саме в цих коротких фразах знайшла відображення народна мудрість. Тому їх вивчають в дитячому садку і початковій школі. Діти дізнаються нове про народній культурі і вчаться пояснювати...

Вивчення орфограммы

Вивчення орфограммы "чергуються голосні в корені слова"

У російській мові існує орфограмма "чергуються голосні". Слова, що підкоряються цим правилом написання, не можна перевірити з допомогою добору спільнокореневих слів, як у випадку з ненаголошеній в корені слова. Їх написання іноді ...