Rodzaje komunikacji biznesowej

Data:

2020-08-04 08:00:07

Przegląd:

825

Ranking:

1Kochać 0Niechęć

Udział:

Table of contents:

 

Korespondencja Biznesowa stanowi rodzaj komunikowania się, którego celem jest wymiana informacji pomiędzy istniejącymi lub potencjalnymi partnerami. Podczas komunikacji biznesowej rozwiązywane są ważne pytania, są i osiąga cele, sprzedawane osobiste i biznesowe jakości. Aby lepiej to zrozumieć, trzeba zorientować się w tym, jakie są rodzaje komunikacji biznesowej.

Bezpośrednie i pośrednie

Wszystkie rodzaje komunikacji biznesowej dzielą się na dwie grupy: bezpośrednie i pośrednie. Pod kątem rozumiana komunikacja, która odbywa się bezpośrednio pomiędzy partnerami, których nie podzielają przestrzenne i czasowe przeszkody. To może być biznes rozmowa, negocjacje. Pod pośrednio oznacza kontakt, który odbywa się za pomocą środków technicznych (telefonu, internetu). Doświadczenie pokazuje, że w miarę możliwości należy dążyć do bezpośredniego porozumiewania się, tak jak ono jest najbardziej skuteczna dla osiągnięcia jakiegoś celu. Wszystko czat, gdy rozmówcy widzą się nawzajem, nie może równać się z niczym innym.

Werbalne i niewerbalne

Istnieją takie rodzaje komunikacji biznesowej, jak werbalne i niewerbalne. Werbalne – to komunikacja za pomocą słów, niewerbalna – to komunikacja za pomocą gestów, mimiki, poz. Niewerbalna portret człowieka można wyniesie po tym, jakie postawy wybiera do prowadzenia rozmowy, jak on patrzy na swojego rozmówcę i z jakiej intonacji wygłasza tę lub inną informację.

Technologia komunikacji biznesowej może odbywać się za pomocą różnych sposobów i form komunikacji. W zależności od tego wyróżniają następujące rodzaje komunikacji biznesowej:

Spotkanie Biznesowe

Tutaj mamy na myśli to korespondencja biznesowa, kiedy cały zespół przedsiębiorstwa lub firmy zbiera się razem, aby omówić  bieżące problemy lub podjąć wspólne rozwiązanie.

Publiczny występ

Ten rodzaj biznesu komunikacja jest w pewnej mierze kontynuacją poprzedniego. To tu  przypadku ,gdy jedna osoba przekazuje jakieś informacje swoim kolegom lub innej grupie osób. Speaker musi jasno zrozumieć to, o czym mówi, a jego wystąpienie powinno być jasne publiczności.

Biznesowa rozmowa

To taki rodzaj biznesu, w którym odbywa się wymiana informacji na któreś, najważniejszą w tej chwili tematu.  na Przykład, dotyczy to dyskusji pracownikami zakładu pracy. Podczas rozmowy biznesowej nie musi być przedstawiony decyzję.

Negocjacje Biznesowe

W przeciwieństwie do poprzedniego rodzaju komunikacji, rezultatem negocjacji  jest znalezienie najbardziej odpowiedniego rozwiązania i jego akceptacja. Negocjacje mają konkretną wyraźny nacisk, których efektem może być podpisanie ważnych umów i transakcji.

Spór

Podczas komunikacji biznesowej bez sporu zrobić stosowany nie zawsze. Często tylko dzięki starcia interesów i obrony uczestnikami swoich pozycji można dojść do jakiegoś rozwiązania. Ale czasem to właśnie spór przeszkadza go przyjąć.

Korespondencja

To pośredni sposób komunikacji biznesowej, z pomocą którego informacje przekazywane są za pośrednictwem listów.  na Przykład, tutaj można przypisać pisemne rozkazy i prośby. Korespondencja może być i poprzez wysłanie wiadomości e-mail, co znacznie oszczędza czas. Istnieją dwie formy korespondencji biznesowej: list służbowy (wywoływane jednej organizacji do drugiej imię) i prywatne oficjalne pismo (wywoływane przez osobę fizyczną, w imieniu organizacji do innej osoby prywatnej).

Mówiąc o komunikacji biznesowej, należy wspomnieć i jego główne fazy.

Fazy komunikacji biznesowej

·         Przygotowanie do rozmowy.

·         Faza komunikacji (wejścia w kontakt).

·         Koncentracja uwagi (na jakiś problem lub cechy).

·         Utrzymanie uwagi.

·         Argumentacja i perswazja (na wypadek, jeśli myśli rozmówców różnią się).

·         Ustalenie wyniku (zakończyć rozmowę w odpowiednim momencie).

 


Article in other languages:

AR: https://www.tostpost.com/ar/business/22998-the-types-of-business-communication.html

BE: https://www.tostpost.com/be/b-znes/40770-v-dy-dzelavoga-znos-n.html

En: https://www.tostpost.com/business/34401-the-types-of-business-communication.html

HI: https://www.tostpost.com/hi/business/24600-the-types-of-business-communication.html

KK: https://www.tostpost.com/kk/biznes/41154-t-rler-skerl-k-arym--atynas.html

PT: https://www.tostpost.com/pt/neg-cios/42616-tipos-de-comunica-o-empresarial.html

ZH: https://www.tostpost.com/zh/business/50390-the-types-of-business-communication.html


Alin Trodden - autor artykułu, redaktor
"Cześć, jestem Alin Trodden. Piszę teksty, czytam książki, Szukam wrażeń. I nie jestem zły w opowiadaniu ci o tym. Zawsze chętnie biorę udział w ciekawych projektach."

Uwaga (0)

Ten artykuł nie ma komentarzy, bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Nowości

Wewnętrzna stopa rentowności - kluczowy wskaźnik efektywności inwestycji.

Wewnętrzna stopa rentowności - kluczowy wskaźnik efektywności inwestycji.

wszelkie decyzje w odniesieniu do inwestycji na pewno wiąże się z oceną skuteczności. Jest to zrozumiałe, ponieważ należy określić te kryteria, które pozwolą wybrać najbardziej dochodowych projektów. Najczęściej inwestorami używan...

Podejście systemowe w zarządzaniu

Podejście systemowe w zarządzaniu

podejście Systemowe w zarządzaniu reprezentuje sposób myślenia w odniesieniu do zarządzania i organizacji. Nie można go mylić z zestawem różnych zasad działania dla zarządczej urządzenia. Po raz pierwszy zastosowanie tego narzędzi...

działalność gospodarcza. jej istota i podstawowe funkcje

działalność gospodarcza. jej istota i podstawowe funkcje

działalność Gospodarcza obywatela – jest wykonywana na własne ryzyko własna działalność, której celem jest systematyczne osiąganie zysku poprzez sprzedaż prac, towarów, usług, korzystania z nieruchomości. Przy tym obywatel p...

Absolutna płynność równowagi i warunki jej istnienia.

Absolutna płynność równowagi i warunki jej istnienia.

Każda handlowy firma chce kontynuować swoją działalność, jak to możliwe. Oznacza to, że sytuacja finansowa przedsiębiorstwa musi być w pewnym stopniu stabilnie. A żeby stwierdzić o sytuacji finansowej, należy przeprowadzić niektór...

Produkcyjna funkcja

Produkcyjna funkcja

Produkcyjna funkcja – to wyrażona za pomocą ekonomiczno-matematycznego modelu zależność ilości produkowanych towarów od odpowiednich czynników produkcji, z których jest wykonana. Rozważmy to pojęcie bardziej szczegółowo. Pro...

Metody zarządzania państwowym długiem

Metody zarządzania państwowym długiem

 Pytania dotyczące zarządzania długiem publicznym, są jednymi z najważniejszych w polityce gospodarczej Rosji. A wynika to z faktu, że w ostatnich latach obserwuje się  wzrost długu publicznego, a także wydatków na jego ...