Приклад договору підряду. Предмет та умови договору. Акт прийому-передачі виконаних робіт

Дата:

2018-06-21 04:50:15

Перегляди:

405

Рейтинг:

1Дизлайк 0Любити

Поділитися:

Table of contents:

Типовий договір підряду на виконання робіт відноситься до зобов'язальних угодами. Його оформлення регламентується положеннями глави 37 ЦК. Бланк договору підряду з фізичною особою заповнюється при здійсненні дослідно-конструкторської, науково-дослідної та іншої аналогічної діяльності. приклад договору підряду

Класифікація угод

гл. 37, крім основних положень, присутні норми, що регулюють окремі види угод. Зокрема, в главі містяться норми, згідно з якими оформляється договір підряду:

 • на ремонтно-будівельні роботи;
 • на изыскательскую і проектну діяльність;
 • на заходи для державних потреб;
 • побутового характеру.

Загальні умови

Угоду підписують замовник і підрядник. За умовами операції останній зобов'язується здійснити певні заходи і надати результати іншій стороні. Замовник, в свою чергу, приймає та оплачує їх. Аналогічно операціях купівлі-продажу та оренди загальні правила гол. 37 застосовуються до окремих видів відносин субсидіарно, тобто в ситуаціях, коли інше не встановлюється спеціальними нормами. Типовий договір підряду є оплатним, двостороннім, консенсуальних.

Диференціація

Приклад договору підряду на перший погляд володіє деякою схожістю з іншими цивільно-правовими угодами. У зв'язку з цим на практиці мають місце деякі проблеми при визначенні нормативних положень, які потрібно застосувати до конкретної ситуації. Це, в свою чергу, обумовлює необхідність диференціації розглянутих угод від інших відносин. В якості основного критерію, за яким типовий договір підряду відрізняється від інших видів угоди, виступає предмет. бланк договору підряду з фізичною особою

Більше:

Атестація працівників на відповідність посаді: цілі, порядок проведення, результат

Атестація працівників на відповідність посаді: цілі, порядок проведення, результат

Роботодавці сприймають порядок атестації працівників як формальність. Нормативних документів, призначених для комерційних організацій, не випускалося. Атестація потрібно тільки для співробітників організацій, визначених у законах сфер діяльності, зак...

Реєстрація ТЗ: порядок, зразок заяви, свідоцтво

Реєстрація ТЗ: порядок, зразок заяви, свідоцтво

Кожна людина, що купив автомобіль, повинен зайнятися його постановкою на облік в ГИБДД. Це необхідно при придбанні нової чи потриманої машини, а також не має значення, чи є продавець фізичним чи юридичною особою. Реєстрація ТЗ здійснюється в ГИБДД, п...

Як переоформити автомобіль: покрокова інструкція

Як переоформити автомобіль: покрокова інструкція

Як переоформити автомобіль? Зробити це не становить праці. Особливо якщо правильно себе вести. Основна проблема полягає в тому, що переоформлення може здійснюватися по-різному. Наприклад, з урахуванням способу передачі майна іншому господареві. Це вк...

Сторони угоди

Законодавство допускає можливість укладати договір підряду з фізичною особою. Зразок документа може оформлятися і двома організаціями. Для тих або інших конкретних видів правовідносин закон пред'являє спеціальні вимоги до сторін. Наприклад, для здійснення заходів побутового характеру допускається укладати договір підряду з фізичною особою. Зразок угоди повинен вказувати на те, що громадянин здійснює наймання іншої особи для здійснення необхідних заходів. У ряді випадків закон прямо встановлює обов'язкову наявність дозвільних документів у виконавця. Наприклад, укладати договір підряду на виконання будівельних робіт має право лише особа, яка має ліцензію на здійснення відповідної діяльності.

Специфіка

Договір підряду на виконання будівельних робіт може містити пункти, що допускають залучення виконавцем сторонніх осіб для здійснення обумовлених основними учасниками заходів. При цьому він залишається відповідальним за результат. У цій ситуації діє принцип генерального підряду – підрядник є основною зобов'язаною особою, а залучені ним суб'єкти виступають як субпідрядники. Положення, що регулюють ці особливості угод, передбачаються в 706 статті ГК.

Особливості відповідальності

Якщо взяти будь - приклад договору підряду, то можна побачити, що він володіє двостороннім характером. У зв'язку з цим обидві сторони мають певні права і разом з тим несуть взаємні обов'язки. Відповідно, загальні правила відповідальності боржника за дії третіх осіб у рівній мірі поширюються на відносини замовника і підрядника, останнього з субпідрядників. Якщо залучені зі сторони суб'єкти допустили якісь порушення, відповідати за них буде виконавець. У даному випадку має місце подвійна відповідальність особи. Якщо порушення умов угоди відбулося з вини замовника або субпідрядника, він вправі перекласти її на них. акт прийому передачі виконаних робіт

Нюанс

Законодавство допускає укладення замовником, за згодою підрядника, угод на здійснення окремих заходів з іншими суб'єктами. У таких випадках розглянутий вище принцип подвійної відповідальності діяти не буде. Відповідно, всі особи, які підписали з замовником пряму угоду, будуть відповідати за порушення умов угоди безпосередньо перед ним.

Предмет угоди

В якості нього виступає безпосередньо робота, а також її результат. Примірний перелік заходів, які можуть бути предметом угоди, наводиться у п. 1 703 статті ЦК. У нього включені:

 1. Виготовлення нових речей. Це може бути споруда будівлі, буріння свердловини і так далі.
 2. Переробка. Це може бути створення ювелірних виробів з брухту кольорових металів.
 3. Обробка речі. Це може бути фарбування автомобіля, хімчистка і так далі.

Зазвичай при виконанні таких видів робіт з'являється нова річ або істотно поліпшуються споживчі якості існуючого об'єкта.

договір підряду з фізичною особою зразок

Гарантії якості

Їх визначення обумовлюється матеріальної природою результату діяльності. Якість роботи підрядника повинна відповідати договірним умовам. Якщо ж в угоді вони не передбачені, токритеріями виступають вимоги, що звичайно ставляться в таких випадках. У межах розумного періоду, крім того, результат повинен бути придатним для використання, визначеного в договорі. Якщо ці умови в угоді відсутні, то для звичайного застосування відповідної речі.

Додаткові обов'язки

приклад договору підряду можуть включатись пункти, що визначають критерії якості у відповідності з законом або іншими нормативними актами (СНиП, ГОСТ, ТТ тощо). За положеннями статті 722 (п. 1) ЦК, допускається передбачати строк, протягом якого результат повинен відповідати умовам угоди (гарантійний період). Він може встановлюватися звичаєм обороту, угодою, нормативним актом.

Ціна

Умови про неї не є суттєвими. Якщо приклад договору підряду не містить пунктів про ціну, застосуванню підлягають правила статті 424 (п. 3) ЦК. Суми, які в неї включаються, визначаються ст. 709 (п. 2). Розмір ціни включає, зокрема, відшкодування витрат, які поніс виконавець при виконанні робіт, а також винагорода, яка йому належить. договір підряду на виконання будівельних робіт

Кошторис

Вона являє собою калькуляцію витрат, які необхідні для виконання обумовлених робіт. Як правило, у кошторис включено кілька розділів/пунктів. У них описуються витрати на:

 • придбання матеріалів та обладнання;
 • оплату тих чи інших послуг сторонніх осіб;
 • винагорода підрядчика;
 • виплату з/п;
 • відрядження та ін

Кошторис можна скласти приблизну і точну. Остання передбачає певні відступи від заданих положень в ході виконання робіт. При оформленні твердої (точної) перевищення кошторису не допускаються. Якщо в угоді не встановлюється інше, калькуляція вважається твердою.

Особливості зміни кошторису

Якщо необхідно істотно перевищити приблизний кошторис підрядник зобов'язаний повідомити замовника негайно. Якщо останній відмовляється від зміни калькуляції, він має право відмовитися від угоди. При цьому він повинен сплатити виконавцю ціну пропорційно частині здійснених робіт.

Закон допускає зміну твердого кошторису в певних випадках. Це можливо, якщо вартість обладнання і матеріалів, які закуповує підрядник, істотно підвищилися. Допускається зміна твердого кошторису і тоді, коли потрібно оплатити послуги, що надаються йому третіми особами, які при оформленні угоди передбачити не можна було. У таких ситуаціях підрядник може вимагати збільшення ціни контракту. Якщо друга сторона відмовляється це зробити, виконавець може розірвати договір за правилами статті 451 ЦК.

Якщо фактичні витрати підрядника виявилися нижчими тих, які були враховані в кошторисі, він зберігає право на отримання суми, встановленої в договорі. Однак замовник може оскаржити це, якщо доведе, що економія коштів позначилася на якості результату. Ця норма відрізняється диспозитивным характером. Відповідно, угодою можуть визначатися інші умови розподілу економії. типовий договір підряду на виконання робіт

Термін

Вони вважаються істотними умовами договору. Згідно з положеннями статті 708 ЦК, в угоді повинні передбачатися початковий і кінцевий терміни. Сторони мають право встановлювати проміжні періоди завершення певних етапів. Введення строків у ЦК необхідно для забезпечення контролю ходу заходів.

Обов'язки

Підрядник повинен виконати завдання і надати результат, а замовник – оплатити. У ЦК регулюється питання, що стосується розподілу ризиків. Основні положення присутні в 705 статті. У нормі, зокрема, вказується, що ризик випадкового пошкодження або загибелі обладнання/матеріалів, переданих для реалізації умов угоди, несе сторона, яка їх надала.

Що стосується предмета угоди, то відповідальність за його збереження покладається на виконавця, поки не буде підписаний акт прийому-передачі виконаних робіт. У законодавстві або безпосередньо самому угоді може встановлюватися інший порядок розподілу ризиків. У разі прострочення закінчення заходів відповідальність несе учасник, який допустив її.

Нормативні вимоги

Підрядник зобов'язаний негайно повідомити замовника та призупинити виконання завдання до отримання від останнього відповідних вказівок, якщо він виявить:

 1. Недоброякісність/непридатність обладнання, матеріалів, документації або речі, переданої йому.
 2. Ймовірні несприятливі для замовника наслідки виконання його доручень, що стосуються способу здійснення зазначених заходів.
 3. Інші обставини, що не залежать від виконавця, які загрожують міцності або придатності результатів його діяльності або створюють ймовірність прострочення. договір підряду на ремонтно-будівельні роботи

Акт прийому-передачі виконаних робіт

Він оформляється при здачі результатів обумовлених угодою заходів. Законодавство не зобов'язує складати документ, однак на практиці його відсутність може позбавити замовника певних прав. Наприклад, при виявленні їм недоліків у результатах, зданих виконавцем, він може посилатися на них тільки у разі, якщо вонибули офіційно зафіксовані. Замовник, який прийняв роботу без перевірки, не має права вказувати на недоліки, виявлені згодом.

Вирішення спорів у судовому порядку здійснюється за наявності акта, що свідчить про виявлених дефектах. У разі його відсутності може знадобитися експертиза. Витрати на неї понесе підрядник, крім випадків, коли за результатами процедури буде виявлено відсутність порушень виконавцем умов угоди або зв'язку між його діями і виявленими дефектами. У таких ситуаціях витрати покладаються на того суб'єкта, за чиїм клопотанням проводиться експертиза.


Article in other languages:

AR: https://www.tostpost.com/ar/the-law/421-example-of-contract-agreement-the-subject-and-terms-of-the-contract-th.html

BE: https://www.tostpost.com/be/zakon/701-pryklad-dagavora-padradu-pradmet-movy-damovy-akt-pryemu-peradachy-vyka.html

DE: https://www.tostpost.com/de/das-gesetz/698-beispiel-werkvertrag-der-gegenstand-und-die-bedingungen-des-vertrages-.html

En: https://www.tostpost.com/the-law/9529-example-of-contract-agreement-the-subject-and-terms-of-the-contract-th.html

ES: https://www.tostpost.com/es/la-ley/703-ejemplo-de-contrato-de-suministro-el-objeto-y-las-condiciones-del-cont.html

HI: https://www.tostpost.com/hi/the-law/421-example-of-contract-agreement-the-subject-and-terms-of-the-contract-th.html

JA: https://www.tostpost.com/ja/the-law/420-example-of-contract-agreement-the-subject-and-terms-of-the-contract-th.html

KK: https://www.tostpost.com/kk/za/701-mysaly-merd-gerl-k-sharty-m-n-men-sharttary-abyldau-beru-akt-s-oryndal.html

PL: https://www.tostpost.com/pl/prawo/704-przyk-ad-umowy-o-dzie-o-przedmiot-i-warunki-umowy-akt-przekazania-wyko.html

PT: https://www.tostpost.com/pt/a-lei/701-um-exemplo-de-contrato-a-coisa-e-as-condi-es-do-contrato-o-ato-de-rece.html

TR: https://www.tostpost.com/tr/hukuk/707-rnek-s-zle-me-s-zle-me-konu-ve-s-zle-me-artlar-alma-eylemi-iletimi-yap.html

ZH: https://www.tostpost.com/zh/the-law/494-example-of-contract-agreement-the-subject-and-terms-of-the-contract-th.html


Alin Trodden - автор статті, редактор
"Привіт, Я Алін Тродден. Я пишу тексти, читаю книги і шукаю враження. І я непогано вмію розповідати вам про це. Я завжди радий брати участь у цікавих проектах."

Примітка (0)

Ця стаття не має коментарів, будьте першим!

Додати коментар

Новини

Виробнича травма на робочому місці

Виробнича травма на робочому місці

Що таке виробництво, відомо багатьом. У різних галузях народного господарства працюють мільйони людей. І наскільки небезпечним для здоров'я чи навіть життя може бути така робота, говорити не варто. Взяти хоча б вугільну промислові...

Що таке самоврядування? Федеральний закон № 131-ФЗ

Що таке самоврядування? Федеральний закон № 131-ФЗ "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації"

Місцеве самоврядування в Російській Федерації гарантується Конституцією і Федеральним законом № 131. Можливість самостійно організовувати благоустрій в державних регіонах є справді демократичним явищем. Однак далеко не всі знають,...

Пенсія МВС. Стаж для нарахування пенсії. Розмір пенсії

Пенсія МВС. Стаж для нарахування пенсії. Розмір пенсії

За останні роки пенсійна реформа сильно змінила розмір і умови виходу на пенсію. Це торкнулося всіх областей діяльності, у тому числі МВС. Тепер пенсія МВС залежить від двох ключових параметрів: окладу посади та окладу звання. Крі...

Ст. 391 ТК РФ з коментарями

Ст. 391 ТК РФ з коментарями

В діючому законодавстві передбачені випадки, коли позови по трудових спорах розглядаються в суді. Слід враховувати, що такого роду заяви можуть подаватися інстанції загальної юрисдикції. Підстави для направлення позовів встановлен...

Оформлення громадянства дитині: порядок дій

Оформлення громадянства дитині: порядок дій

Зараз оформлення громадянства дитині проводиться за спрощеною методикою. Якщо раніше вимагалося отримання окремих вкладишів, то зараз проставляється штамп. Як правило, громадянство дитини буде залежати від громадянства його батькі...

Поняття «Надзвичайні події» - це... Значення, види та наслідки

Поняття «Надзвичайні події» - це... Значення, види та наслідки

Надзвичайною подією (ПП) називають стан, в результаті якого на будь-який об'єкт виявляється механічне або інший вплив. Прикладом такого може бути порушення нормальних умов існування на певній території або акваторії. Такі зміни за...