Уряд і столиця Республіки Алтай. Історія, пам'ятки та цікаві факти

Дата:

2019-09-13 08:00:13

Перегляди:

787

Рейтинг:

1Дизлайк 0Любити

Поділитися:

Table of contents:

Росія - багатонаціональна держава, регіони якого представлені територіями, унікальними з точки зору культури, природи, і багато в чому - в аспекті поваги та мирного співіснування різних народів. У числі таких - Республіка Алтай. Які найбільш примітні етапи історії регіону? На чому ґрунтується його економіка? Які особливості культурного розвитку Алтаю сьогодні?

Розглянемо для початку структуру державної влади Республіки. Чи відрізняється вона принципово від моделей, що функціонують в інших російських регіонах?

республіка гірський алтай

Республіка Алтай: система влади

Уряд Республіки Алтай - при вузькій трактуванні цього терміна - один з органів влади, які формують систему державного устрою даного суб'єкта федерації. Згідно Конституції розглянутої політичної одиниці, формулювання якої в цілому схожі з положеннями відповідного основного закону РФ, ключові інститути влади тут функціонують в рамках поділу на законодавчу, виконавчу і судову гілки.

Якщо ж трактувати досліджуваний термін не як орган влади, а в більш широкому розумінні, тобто як систему політичного управління, то, ймовірно, варто відзначити, що уряд Республіки Алтай організоване з дотриманням принципу делегування певних повноважень з рівня суб'єкта федерації на муніципальний. Так само, як і в більшості інших регіонів Росії.

Вища посадова особа в структурі політичного управління регіону - Глава Республіки Алтай. Обирається він допомогою прямого голосування населення. Одночасно очолює Уряд (як виконавчий орган влади). До його складу входять різні міністерства Республіки Алтай. Вищий орган законодавчої влади суб'єкта федерації - Державне Збори. Мовою корінного народу Республіки, алтайців, воно звучить як Ел-Курултай. При цьому Уряд підзвітний Державному Зборам. Верховний Суд Республіки Алтай - вища інстанція в третій гілці влади.

уряд республіки алтай

Адміністративно-політичний устрій Республіки

Адміністративно-політичну структуру регіону формують 10 районів, кожен з яких поділяється на муніципалітети, а також столиця Республіки Алтай. Ця система організації влади досить схожа з моделями управління, реалізованими в інших національних республіках РФ. Столиця суб'єкта - місто Гірничо-Алтайськ.

Кожне з муніципальних утворень, що формують адміністративно-політичний устрій Республіки, володіє власним Статутом, який в обов'язковому порядку реєструється Урядом. Голови МО обираються шляхом прямого голосування. Статути більшості МО включають положення, за яким голова МО очолює також і виконавчий орган відповідного територіального утворення. Разом з тим, можливий варіант, при якому ключова політична фігура муніципалітету може бути главою законодавчо-представницької структури. Так, наприклад, в Шебалинском районі людина, що обіймає посаду голови цього МО, є також і головою Ради Депутатів. Керівник Усть-Коксинского району, в свою чергу, очолює не тільки відповідний представницький орган, але також і Адміністрацію МО. Аналогічна модель діє в Чемальському районі Республіки.

Таким чином, структура політичної влади даного суб'єкта федерації в цілому схожа з моделями, прийнятими в інших російських регіонах. Тому, вивчивши основні її моменти, перейдемо до дослідження національних і культурних особливостей Республіки, які, в свою чергу, у багатьох аспектах унікальні.

росія республіка алтай

Національний склад

В числі найбільш багатонаціональних регіонів Росії - Республіка Алтай. Мова корінного населення лінгвісти відносять до групи тюркських. Він, поряд з російською, - один з двох офіційних в суб'єкті федерації. Алтайців в Республіці - близько 31 % населення. Більшість, близько 60 % становлять росіяни. Помітна частка казахського етносу - близько 6 %. Крім того, на цій землі проживає велика кількість етнічних українців і німців.

Алтайці - корінний народ Республіки

Історія Республіки Алтай цікава насамперед з точки зору розвитку корінного етносу. Розглянемо основні етапи етногенезу алтайців, а також їх соціальних і культурних комунікацій з іншими народами. Фактично, алтайці - це збірна назва кількох племен, що говорять на тюркських мовах. Найбільші народності - це телеуты, тубалары, урянхайцы, шорцы, теленгиты, а також етнос,званий так само, як і титульний в Республіці - алтайці, однак відрізняється від інших, споріднених йому. Є більше сотні субетнічних груп, званих сеоками. Приналежність до неї визначається, як правило, родоводу людини. Спілкуються алтайці на різних діалектах. Мова корінного етносу Республіки відноситься до киргизько-кыпчайской підгрупи тюркських говірок.

історія республіки алтай

Походження алтайців

Етногенез алтайців різниться в залежності від конкретної території регіону. Північні народності, що населяють республіку, з'явилися в процесі контактів племен самодийского, угорського, тюркського, а також кетської походження. Нащадками цих етносів вважаються тубалары. У свою чергу, на півдні відбувалося взаємодія між тюркськими і монгольськими племенами. Так з'явилися, наприклад, теленгиты і телеуты. У зв'язку з тим, що алтайські народи півночі і півдня мають різне походження і в силу відсутності великих транспортних шляхів взаємним чином активно не контактували, довгий час між ними зберігалися значні відмінності в мовному, культурному, соціальному аспектах. А в радянські часи відбулася помітна консолідація етносу.

Разом з тим, як відзначають деякі дослідники, багато алтайці в першу чергу ідентифікують себе не стільки як жителів регіону і титульної нації, скільки як належать до конкретного етносу, сеоку або роду. Другий, етнографи вважають, що за значимістю критерій - мова, а також сімейні та релігійні традиції, світогляд предків. Також, зазначають дослідники, для алтайців важливий географічний фактор, тобто місце конкретного проживання, характерна для нього соціальне середовище.

розвиток республіки алтай

Сучасна культура корінного народу

Особливо активно процеси, що відображають зростання єдиного національного самосвідомості алтайців різного генетичного походження, стали відбуватися у 80-х роках минулого століття. Власне, цей тренд, як вважають деякі дослідники, багато в чому визначив факт оголошення в 1991 році владою даного суб'єкта державного суверенітету в тих межах, яким відповідає сучасна Республіка Гірський Алтай. Отримав офіційний статус мова корінного етносу. Були законодавчо закріплені національні свята, такі як, наприклад, День незалежності, що відзначається 3 липня, або фольклорний фестиваль Ел-Ойын. В ході процесів, що відображають зростання національної самосвідомості алтайців, був відновлений один з ключових історичних соціальних інститутів народу - рада родових старійшин, або зайсанов. Зараз їх роль у суспільному розвитку Республіки оцінюється як винятково важлива, доповнює офіційні структури влади.

республіка алтай мову

Не останнє місце в розвитку алтайського етносу мають міграційні процеси. У різні історичні періоди корінні народи регіону пересувалися між горами і рівниною. Якщо в роки радянського освоєння, як вважають деякі дослідники, корінні народи могли тяжіти до переселення в гори, то зараз етнос починає сприймати себе як частину громадянського співтовариства, проживає в розташованих на рівнині містах. Ключову роль у цьому напрямку відіграє столиця Республіки - багато в чому тому, що після кризового періоду 90-х тут залишилися більш або менш значущі, з економічної точки зору, інфраструктурні ресурси.

Алтайці і росіяни

Історія Республіки Алтай також цікава в аспекті взаємодії корінного і російського народів. Обидва етносу співіснують на спільній території, традиційно підтримуючи світ у взаємовідносинах. Культурне життя Республіки насичується як національного характеру заходами, так і російськими гуляннями. Деякі з свят різних народів характеризуються тісною культурною близькістю. Так, наприклад, національний свято Дыылгаяк дуже схожий на російську Масляну.

Як відзначають дослідники, активна взаємодія алтайських народів з росіянами почалося в 17 столітті. При цьому приблизно до середини 18 століття значна частина території сучасної Республіки входила до складу Джунгарського ханства, з яким у Російській Імперії стосунки були дружні. Дана обставина була, як вважають історики, значним бар'єром для подальших контактів росіян з корінними етносами регіону. Разом з тим, алтайці жили не в найсприятливіших соціально-політичних умовах. Їх оточували переважно вороже налаштовані монгольські і китайські племена. В результаті, алтайські зайсаны - у той час їх статус в національних спільнотах був близький до того, яким володіли російські князі - попросили царя про підданство. Так, 2 травня 1756 року, алтайські території увійшли до складу Російської Імперії. З кінця 18 століття докорінніетноси регіону стали особливо взаємодіяти з російськими співвітчизниками. Жителів європейської частини Імперії, які переїжджають на нові території, приваблювала, як вважають дослідники, перспектива освоєння орних земель. Разом з переселенцями на Алтай приїжджали служителі російської православної церкви, займалися місіонерською роботою.

Одним з прикладів єднання руських і корінного народу регіону можна вважати гімн Республіки Алтай. Він унікальний тим, що представлений у двох версіях - національною мовою і російською. Однак другий куплет написаний тільки на алтайському. Офіційно гімн Республіки Алтай був прийнятий порівняно недавно, в 2001 році. Ця патріотична пісня, як вважають дослідники, багато в чому свідчить про значення і вплив багатовікової дружби двох народів на їх спільне мирне і дружнє співіснування, а також на подальші перспективи розвитку Республіки Алтай у соціально-політичному і культурному плані.

Столиця

Чим цікава столиця Республіки Алтай? Розглянемо основні факти. Розташований Гірничо-Алтайськ на північно-заході Республіки, на території муніципального освіти Майминский район. Населення міста - понад 61 тис. осіб. Офіційна історія Гірничо-Алтайськ, як вважають деякі дослідники, ведеться з початку 19 століття. У той час на місці майбутньої столиці розташовувалося невелике поселення, засноване одним з корінних етносів регіону, телеутами. Разом з тим, є підтверджені археологами відомості, що в районі Гірничо-Алтайськ люди жили з найдавніших часів.

столиця республіки алтай

Активно освоюватися майбутня столиця Республіки Алтай стала з 20-х років 19 століття. Зокрема, в 1824 році сюди стали переїжджати поселенці з Бійська. Ними було засновано село, назва якого на одному з корінних мов звучить як Улала. Воно увійшло до складу Бийского повіту Томської губернії. Розвиток села, як вважають історики, було пов'язане головним чином з діяльністю Алтайській духовній місії. В останні десятиліття в Улала стали переїжджати купці, після чого населений пункт стає важливим торгівельним центром Бийского повіту.

В 1917 році відбулася революція, і до влади прийшли Совєти. Було прийнято рішення утворити на території, де розташовувалося село Улала, Бійськ і ряд інших, розташованих у регіоні, населених пунктів, а також Ойротскую автономну область. У 1922 році Улала стала адміністративним центром, а в 1928 населений пункт отримав статус міста. У 1932-му він був перейменований в Ойрот-Тура. У 1948 році Ойротскую автономну область було вирішено перейменувати в Гірничо-Алтайську. Змінила назву і столиця. З того моменту вона називається Гірничо-Алтайській.

Горно-Алтайськ: економіка

Розглянемо, як столиця Республіки Алтай організована в економічному плані. У радянський період Гірничо-Алтайськ став потужним індустріальним центром. Тут розташовувалися підприємства самих різних промислових галузей - будівельної, машинобудівної, металургійної, харчової, поліграфічної. Функціонували меблеві та текстильні фабрики. Однак після розпаду СРСР основна частина виробництв закрилася. Один з небагатьох, які зараз грають ключову роль в економіці міста і значною мірою впливають на розвиток Республіки Алтай, - завод залізобетонних виробів.

Зараз акцент в інвестуванні в господарську систему міста ставиться на туристичній галузі. Культура Республіки Алтай має багатовікову історію, фактично, вона пов'язує кілька цивілізацій. Це робить регіон привабливим напрямком в області этнотуризма. Йде активний розвиток відповідної інфраструктури, необхідної для організації рекреаційних сервісів. Будуються готелі, ресторани, відкриваються оздоровчі центри.

міністерства республіки алтай

Туризм

Один з ключових об'єктів міста - урочище Еланда, розташоване неподалік від Гірничо-Алтайськ. Там створена велика рекреаційна зона. Тут планується будівництво гірськолижного курорту, інфраструктури для кінного спорту, різного роду зимових видів відпочинку. Ініціативи, пов'язані з перетворенням регіону в туристичний центр, вже дають результат. Є відомості, що, наприклад, з 2010 року спостерігається стійкий приріст туристичного потоку. Деякі експерти вважають, що в умовах складної економічної обстановки, у якій поки що перебуває Росія, Республіка Алтай цілком зможе почати залучати туристів, які звикли до дорогих зимовим курортам інших російських регіонів і зарубіжних країн.

культура республіки алтай

Алтай - унікальне місце, і в плані географії, і з точки зору багатовікового розвитку і взаємного проникнення релігій, культур, національних традицій. Багато людей, що побували тут, відзначають особливу зв'язок корінних жителів з природою - причому це відчуття гармонії з навколишнім світом алтайцам якимось чином вдається передати іншим, що сусідять з ними етносів, в тому числі і приїжджим. Республіка Гірський Алтай, незважаючи на значну ступінь індустріалізації в радянський час, володіє величезними територіями, які не освоювалися людиною. Там, в умовах чистої екології, житель сучасного російського мегаполісу може на час забути про насущні проблеми, відпочити від галасливого міста і суєти. Приїжджайте в Гірський Алтай!


Article in other languages:

AR: https://www.tostpost.com/ar/the-law/19237-the-government-and-the-capital-of-the-altai-republic-the-history-sight.html

BE: https://www.tostpost.com/be/zakon/36576-urad-stal-ca-respubl-k-altay-g-storyya-slavutasc-c-kavyya-fakty.html

DE: https://www.tostpost.com/de/das-gesetz/36240-die-regierung-und-die-hauptstadt-der-republik-altai-geschichte-sehensw.html

En: https://www.tostpost.com/the-law/30286-the-government-and-the-capital-of-the-altai-republic-the-history-sight.html

ES: https://www.tostpost.com/es/la-ley/36070-el-gobierno-y-la-capital-de-la-rep-blica-de-altai-historia-curiosidade.html

HI: https://www.tostpost.com/hi/the-law/20923-the-government-and-the-capital-of-the-altai-republic-the-history-sight.html

JA: https://www.tostpost.com/ja/the-law/18893-the-government-and-the-capital-of-the-altai-republic-the-history-sight.html

KK: https://www.tostpost.com/kk/za/36911-k-met-pen-altay-respublikasyny-astanasy-aza-stan-tarihy-k-r-kt-zh-ne-y.html

PL: https://www.tostpost.com/pl/prawo/38202-rz-d-i-stolica-republiki-a-taj-historia-zabytki-i-ciekawostki.html

PT: https://www.tostpost.com/pt/a-lei/37942-o-governo-e-a-capital-da-rep-blica-de-altai-hist-ria-pontos-tur-sticos.html

TR: https://www.tostpost.com/tr/hukuk/33368-h-k-met-ve-altay-cumhuriyeti-nin-ba-kenti-tarihi-turistik-ve-ilgin-ger.html

ZH: https://www.tostpost.com/zh/the-law/22022-the-government-and-the-capital-of-the-altai-republic-the-history-sight.html


Alin Trodden - автор статті, редактор
"Привіт, Я Алін Тродден. Я пишу тексти, читаю книги і шукаю враження. І я непогано вмію розповідати вам про це. Я завжди радий брати участь у цікавих проектах."

Примітка (0)

Ця стаття не має коментарів, будьте першим!

Додати коментар

Новини

Застосування і зразок БСО. Що таке БСО?

Застосування і зразок БСО. Що таке БСО?

Бланк суворої звітності — документ, який у встановленому законом порядку може замінити касовий чек. Які норми права, що регулюють дану процедуру? У якій структурі може бути представлений БСО з урахуванням відповідних положен...

Як проходять вибори?

Як проходять вибори?

Завжди цікаво знати, як проходять вибори президента тієї чи іншої республіки, адже від цього може залежати багато чого. Інтерес є, навіть якщо людина не є громадянином тієї країни, де обирають президента. У сучасному світі все вза...

Розглянемо такий вид податку, як ПДФО. Що це таке? Як заповнювати форму?

Розглянемо такий вид податку, як ПДФО. Що це таке? Як заповнювати форму?

Відповідаючи на питання: "ПДФО - що таке? До кого він застосовується?", можна відзначити наступне. Податковими резидентами виступають всі фізичні особи, які перебувають в країні більш як півроку. Саме для такої категорії громадян ...

Що значить жовта розмітка на дорозі по ПДР?

Що значить жовта розмітка на дорозі по ПДР?

Кожен водій транспортного засобу повинен пам'ятати, які знаки застосовуються для дотримання правил на дорогах, їх відповідність ПДР, визначеним Дсту, в тому числі. Існує також жовта розмітка на дорозі. Що значить лінія на асфальті...

Представницькі органи: поняття, структура та порядок формування

Представницькі органи: поняття, структура та порядок формування

Ефективне функціонування правової системи, встановленої в країні, забезпечують органи влади. Представницькі, виконавчі, судові інститути здійснюють прийняття і реалізацію нормативних актів. Також вони формують умови для належної о...

Стаття 203 КК РФ: склад, коментарі

Стаття 203 КК РФ: склад, коментарі

згідно з вітчизняним законодавством, організації та індивідуальні підприємці на договірній основі, при наявності відповідної ліцензії, можуть надавати як юридичним особам, так і фізичним послуги по захисту їх інтересів і прав.Коло...