Як створити резерв на оплату відпустки. Формування резерву на оплату відпустки

Дата:

2018-07-01 00:10:16

Перегляди:

331

Рейтинг:

1Дизлайк 0Любити

Поділитися:

Table of contents:

Після закінчення кожного податкового періоду підприємства готують річну декларацію з податку на прибуток. За статтею 289 (пункту 4) НК її надання здійснюється не пізніше 28 березня. Розраховуючи оподатковувану базу, необхідно врахувати ряд моментів. Серед них - обов'язкова інвентаризація щодо резервів, які були сформовані протягом року. Вона проводиться на 31 грудня. Метою даної процедури виступає виявлення невикористаних сум або перевитрат, а також коригування оподатковуваної бази. Розглянемо далі, як здійснюється облік резерву на оплату відпусток. резерв на оплату відпустки

Загальні відомості

У ст. 324.1, п. 1 ПК міститься положення, згідно з яким платникам податків, які планують здійснювати розрахунок резерву на оплату відпусток, відобразити в документації прийнятий ними спосіб обчислення, а також граничну суму і щомісячний відсоток надходжень по цій статті. Для цієї мети складається спеціальна кошторис. В ній відображається розрахунок щомісячних сум в резерві згідно з даними про передбачувані витрати в рік. Складання кошторису здійснюється з включенням розміру страхових внесків, що сплачують з витрат. Відсоток надходжень у резерв на оплату відпустки визначається у вигляді відношення передбачених річних витрат на них до передбачуваної річної суми на з/п працівникам.

Важливі моменти

Згідно ст. 324.1, п. 2 ПК, нарахування резерву на оплату відпусток відноситься на статті витрат з/п відповідних категорій працівників. Керуючись нормою, положеннями, що містяться у ст. 318, п. 1, Мінфін зробив висновок, що платники податків мають право самостійно визначати вид витрат, до яких відносяться дані витрати. Вони можуть бути непрямими прямими і ставитися як до працівників, залучених до виробничого процесу, так і до провадить іншу діяльність на підприємстві, не пов'язаний з випуском продукції. Свій вибір, тим не менш, платник податків зобов'язаний закріпити в документації. Допускається також відсотковий розрахунок резерву на оплату відпусток по кожному структурному підрозділу. При цьому стаття даних витрат складається по підприємству в цілому.

Більше:

Дивіденди та Особливості їх Виплат

Дивіденди та Особливості їх Виплат

Акціонери (учасники акціонерних товариств) мають можливість одержання доходів пропорційно до внесених ними в товариство інвестицій в залежності від зростання вартості цінних паперів, які знаходяться у їх власності, і як дивіденди по акціях, що знаход...

Товарообіг: це що таке?

Товарообіг: це що таке?

Товарообіг - це один з основних і найважливіших показників в економіці торговельної діяльності. Як же трактується це поняття? Прийнято вважати, що товарообіг – це дія, в основу якого покладено обмін конкретного товару на валюту. Таким чином, ві...

Абонемент

Абонемент "Велика Москва": зона дії, карта і вартість проїзного

Багато людей, які проживають в найближчому Підмосков'ї, воліють шукати роботу в столиці. Їх не лякає необхідність проводити щодня в дорозі кілька годин, адже рівень зарплат у Москві істотно вище. Керівництво залізниці, піклуючись про своїх основних к...

Створюємо резерв на оплату відпусток

З положенням, що містяться в абз. 2, пункту 1, ст. 324.1 НК можна скласти наступну формулу:

% = (Отпускплан + СВотпуск) / (ОТплан + СВОТ) × 100%, в якій;

 • СВотпуск, СВОТ – розмір страхових платежів, нарахованих на відповідні суми.
 • ОТплан – передбачувана сума (річна) на з/п працівників.
 • Отпускплан – передбачені видатки на оплату відпусток.облік резерву на оплату відпусток

Після визначення відсотка його необхідно кожен місяць множити на суму фактичних витрат на з/п (включаючи страховий внесок). Результат, який буде отриманий, включається в облік резерву на оплату відпусток за ст. 255, п. 24 НК. При цьому необхідно стежити за тим, щоб накопичена сума не перевищувала граничну величину, встановлену в документації.

Приклад

Розглянемо формування резерву на оплату відпусток для підприємства, що займається виготовленням з недорогоцінних матеріалів ювелірних виробів. В грудні було вирішено скласти кошторис майбутніх витрат на 2013-й рік. Для цілей оподаткування до облікової документації було закріплено відповідне положення. Разом з цим була визначена гранична величина сум надходжень і щомісячний відсоток. Підприємство запланувало на 2013 рік такі витрати:

 • На з/п – 1 мільйона рублів.
 • Резерв на оплату відпустки – 264 тис. руб.

На 2013 рік ставки страхових сум з фонду з/п були:

 • 5.1% - в ФФОМС.
 • 22% - в ПФР.
 • 2.9% - до ФСС.

Вид діяльності, яку здійснює підприємство, що відноситься до 9 класу проф-ризику (код КВЕД 36.61). Це означає, що ставка по страховим внескам – 1%. Загальний тариф - 31% (22+5.1+2.9+1). Далі проведемо нарахування резерву на оплату відпусток:

Передбачена сума на рік складе:

264 000 грн. + 264 000 грн. × 31% = 345 840 р.

У документації відображено, що гранична величина витрат - 345 840. Передбачений річний фонд з/п, включаючи страхові платежі:

3 000 000 грн. + 3 000 000 грн. × 31% = 3 930 000 грн.

Відсоток відрахувань по кожному місяцю:

345 840 р. / 3 930 000 грн. × 100% = 8.8%

згідно з отриманими даними складається кошторис

Використання накопичень

Резерв на майбутню оплату відпусток, згідно ст. 255, п. 24 НК, буде включатися до складу витрат на з/п. При цьому не буде мати значення розмір фактично призначених платежів. Як вище було сказано, також включаються до резерву на оплату відпустки відповідні страхові суми. Це означає, що ці внески не відносяться до інших витрат, як, наприклад, страховка, призначена по з/п. Необхідно мати на увазі, що резерв допускається використовувати тільки при оплаті додаткової та основної відпустки.

 розрахунок резерву на оплату відпусток

Компенсацію за невикористаний період слід відразу відносити до витрат по з/п. Це положення зафіксовано в ст. 255, пункті 8 ПК. На даний припис також вказує лист Мінфіну. Тут варто зазначити, що мова, зокрема, ведеться про компенсації при звільненні. Але ст. 255 йдеться про посібниках за невикористані періоди, відповідно до ТК РФ.

Інвентаризація резерву на оплату відпусток

Оскільки напротягом року платники податків виходять з передбачуваних, а не фактичних витрат на відпочинок працівникам, до кінця періоду може скластися кілька проблемна ситуація. Зокрема, сума, дійсно перерахована працівникам у рахунок відпусток може перевищити розмір резерву. При цьому його величина, яка віднесена на витрати, більше, ніж фактичні витрати організації. У зв'язку з цим цілком природно, що платником податків має бути проведена інвентаризація резерву на оплату відпусток. Дане розпорядження встановлено в ст. 324.1 НК (п. 3, абзац 1). Підсумки проведеної процедури необхідно оформити відповідним чином. Зокрема, складається акт або бухгалтерська довідка (у довільній формі). Відображення отриманих результатів буде залежати від того, чи планує підприємство в наступному періоді продовжувати складати запас передбачуваних витрат.

Виняток запасу майбутніх витрат

За ст. 324.1, п. 3, абз. 3, у разі, якщо у підприємства недостатньо коштів фактично нарахований резерв, який підтверджений інвентаризацією на кінець періоду, платник податку повинен за даними на 31 грудня того року, в який він був складений, включити у витрати фактичні суми на оплату відпусток. Відповідно, додаються і страхові внески, щодо яких не був складений зазначений запас раніше. Якщо, плануючи наступний період, підприємство вважатиме, що резерв на оплату відпустки недоцільний, то сума залишку, яка виявлена при перевірці на 31 грудня, відноситься на статтю позареалізаційних доходів у поточному періоді.

Включення запасу в план на майбутній рік

Якщо облікова політика компанії залишається незмінною щодо резерву, то по закінченні податкового періоду може бути виявлений залишок недовикористаних коштів. Згідно з пунктом 4 зазначеної вище статті ПК, запас майбутніх витрат уточнюється, виходячи з:

 1. Кол-ва днів невикористаної періоду працівниками.
 2. Середньоденний величини витрат на з/п працівникам.
 3. Обов'язкових страхових внесків.

нарахування резерву на оплату відпусток

Якщо за результатами звірки розмір розрахованого резерву за невикористаним відпустки більше фактичного залишку резерву до кінця року, сума перевищення повинна включатися в витрати на з/п. іншими словами, якщо АЛЕ > ЗНМ, то різниця дорівнює витратам на оплату праці. Якщо за підсумками звірки сума виявиться менше, то її слід включити у позареалізаційні доходи.

Нестача коштів запасу: приклад

Сума відрахувань для резерву оплати відпусток становить 345 840 р. протягом 2013 року співробітникам було видано 310 000 грн. Внески по страховці склали:

310 000 х 31% = 96 100 р.

В ході звірки наприкінці роки було виявлено, що фактична нарахована сума (у тому числі внески) більше величини резерву на 60 260. Таїмо чином, що коштів недостатньо. У зв'язку з цим сума перевищення повинна включатися в витрати на з/п.

Величина запасу більше фактично виданих коштів: приклад

Сума резерву на витрати для виплати відпускних – 345 840 р. протягом року працівникам було видано 250 тис. р. Страховка склала 77 500 р. (250 тис. х 31%). До кінця року в ході інвентаризації виявлено, що сума резерву більше фактично виданих відпускних (разом зі страховками) на 18 340 р. Перевищення підлягає віднесенню до позареалізаційних доходів.

Невикористані дні

Їх необхідно визначати тільки за станом на останнє число календарного року. Уточнення запасу майбутніх витрат на оплату відпусток протягом податкового періоду не здійснюється. В ході звірки часто на практиці виникає питання про те, як слід вважати невикористані дні. Існує два варіанти. За першим слід врахувати передбачуване число днів за рік. Воно зіставляється з кількістю фактично взятих. За другого варіанту потрібно врахувати всі дні, які не були використані на 31 грудня, в числі яких і дні за попередні роки. Мінфін схиляється до застосування першого варіанту. У арбітражної практиці мають місце випадки використання другого підходу.

Баланс

В податковому обліку складання резерву на витрати по відпустках виступає в якості права платника податків, а в бухобліку – обов'язки. Слід, однак, зазначити, що прямої вказівки про це в нормативних документах немає. Тим не менше, аналізуючи ПБУ 8/2010, оплата щорічної відпустки працівникам вважають оціночним зобов'язанням організації. Воно визнається таким при виконанні ряду умов, зафіксованих у п. 5 зазначеного ПБО. Відповідно до п. 16 цього ж документа, розмір оціночного зобов'язання встановлюється підприємством у відповідності з наявними фактами госп. діяльності, досвіду застосування аналогічних зобов'язань. При необхідності приймається до уваги і думка експертів. Оскільки Закон "Про бухгалтерському обліку" не формулює чітких правил складання запасу, для багатьох організацій оптимальним виходом було б використання порядку, який застосовується для цілей оподаткування. Таким чином, можна було б зблизити два балансу і виключити необхідність слідувати ПБО 18/02.

інвентаризація резерву на оплату відпусток

У цьому зв'язку цілком логічне запитання платників податків про те, чи мають вони право здійснювати розрахунок оплати відпустки за правилами ПК. Представники Мінфіну у відповідь на це обмежилися посиланнями на перераховані вище норми. Зокрема, було роз'яснено, що оціночні зобов'язаннявідображаються в бухгалтерському обліку за правилами ПБУ 8/2010, а в податковій звітності – ст. 324.1 НК. Відповідно до положень зазначеного ПБО у пункті 16, підприємству необхідно документально підтверджувати обґрунтованість розміру оціночного зобов'язання. При виконанні зазначеної умови можна припустити, що резерв майбутніх витрат на відпускні виплати у разі потреби може складатися в балансі за правилами, передбаченими у ст. 324.1 НК. Тут і далі маються на увазі внески на обов'язкове пенсійне, соціальне (при тимчасовій непрацездатності внаслідок материнства, при нещасних випадках і професійної хвороби), медичне страхування.

Спірний момент: випадок із практики

Платник податків оскаржує рішення податкової служби, зробила висновок про те, що відображення витрат по формуванню відпускного резерву було здійснено необґрунтовано. У цьому зв'язку було донараховано податок на прибуток в розмірі близько 1.7 млн. р. Податкова служба порахувала, що уточнення резерву платником на майбутню оплату відпусток працівникам, виходячи з кількості днів невикористаної періоду за всіма не узятим відпусток працівників з початку функціонування компанії, було здійснено неправомірно. Судді, в свою чергу, провели аналіз положення, що міститься в ст. 342.1, п. 4. Зокрема, вони вказали, що зі змісту наведеної норми не випливає однозначного висновку про те, що мова ведеться саме про тих відпустки, які підлягають наданню за даний звітний період. Згідно ст. 3 НК, з'являються непереборні неясності, суперечності і сумніви законодавчих актів про збори і податки повинні тлумачитися на користь платника податків. За ст. 122-124 ТК роботодавця зобов'язано надавати працівникам щорічні оплачувані відпустки. Законом при цьому передбачається можливість здійснювати перенесення цього періоду. Крім того, нормами заборонено не надавати оплачувану щорічну відпустку на протязі 2-х років поспіль. З цього випливає, що під невикористаними періодами, згідно ст. 324.1 НК, необхідно розуміти ненадані дні як в поточному, так і в минулих періодах.

Програма планування резерву

Розглянемо, як скласти резерв на оплату відпусток ("1С: ЗУП"). Можливості, наявні в програмі, дозволяють рівномірно включати витрати на виробничі витрати або оборот звітного періоду. Це, в свою чергу, сприяє грамотному плануванню і розподілу фінансів. Проведення податкового та бухгалтерського обліків складаються автоматично документом "Відображення з/п в регламентируемом обліку".

формування резерву на оплату відпусток

Налаштування складання запасу здійснюється так:

 1. Зайшовши в меню "Сервіс", слід відкрити параметри.
 2. Вкладка "Оціночні зобов'язання".
 3. Поставити відповідну галочку на формування резерву в податковому обліку.
 4. У довіднику "Запаси і оціночні зобов'язання" слід зробити новий елемент. Відображає резерв на оплату відпусток (рахунок 96).
 5. У формі елемента заповнюється список за базовими параметрами. Тут наводяться ті відрахування співробітників підприємства, які використовуються при розрахунку сум для резервного фонду.
 6. Величини задаються на рік для кожної компанії як відсоток від базових параметрів.

Нюанси ТК

Графік відпусток, як правило, складається в зимовий період. Згідно з нормами, працівник повинен бути повідомлений про майбутній відпочинок за 2 тижні до його початку. Дана обов'язок передбачена статтею 123, ч. 3 ТК. Повідомлення повинно бути оформлено письмово. Після ознайомлення працівник повинен засвідчити його своїм підписом. Як правило, достатньо для видання відповідного наказу керівником. Власне, він і буде виступати як повідомлення. Згідно з загальним порядком, видача відпускних провадиться за три календарних дні до початку відпочинку. У разі затримки на підприємство може бути накладено адміністративне стягнення (штраф). У разі повторного порушення норм ТК роботодавець може бути дискваліфікований на період від 1 до 3-х років.

резерв на майбутню оплату відпусток

У разі відходу на відпочинок з подальшим звільненням співробітникові також виплачуються відпускні за три дні, а повний розрахунок здійснюється в останній робочий день. Службовець має право розділити зазначений період на кілька частин. В законі не встановлено обмежень щодо їх кількості. Однак при цьому існує певна умова. Хоча б одна частина відпустки повинна бути не менше 14 календарних днів. Період, що залишився, може бути розбитий співробітником на його розсуд.

Однак тут слід згадати про один важливий нюанс. Працівникові може бути відмовлено у відпочинку, якщо у відповідності з графіком цей період призначено на інший час. Наприклад, працівник має піти у відпустку двічі в рік – одну і три тижні. Співробітник просить відпочинок на три дні із збереженням йому з/п. В цьому випадку керівник може йому відмовити. Це обумовлено тим, що графік відпусток є обов'язковим для виконання як працівником, так і роботодавцем. Це розпорядження зафіксовано в ст. 123, частини 2 ТК. У разі, якщо вихід працівника на відпочинок може несприятливо позначитися на продуктивності підприємства, цей період можна перенести. Однак на це обов'язково має бути згода самого працівника. Законом при цьому заборонено ненадання відпустки протягом 2-х років поспіль. Визначаючи цей період, слід враховувати робочіроки, а не календарні. Таким чином, відлік необхідно вести з дня початку його професійної діяльності у штаті підприємства. Більш того, в законі передбачена адміністративна відповідальність для роботодавця, який не відпустить співробітника, яка не досягла 18 років або зайнятого на шкідливий або небезпечний виробництві, на відпочинок.


Article in other languages:

AR: https://www.tostpost.com/ar/finance/1085-how-to-create-a-reserve-for-payment-of-vacation-formation-of-a-reserve.html

BE: https://www.tostpost.com/be/f-nansy/1847-yak-stvaryc-rezerv-na-aplatu-adpachynku-farm-ravanne-rezervu-na-aplatu.html

DE: https://www.tostpost.com/de/finanzen/1844-wie-schaffen-die-reserve-auf-die-bezahlung-des-urlaubs-die-bildung-der.html

En: https://www.tostpost.com/finance/5572-how-to-create-a-reserve-for-payment-of-vacation-formation-of-a-reserve.html

ES: https://www.tostpost.com/es/finanzas/1849-c-mo-crear-un-fondo-de-reserva-para-el-pago-de-las-vacaciones-la-creac.html

HI: https://www.tostpost.com/hi/finance/1085-how-to-create-a-reserve-for-payment-of-vacation-formation-of-a-reserve.html

JA: https://www.tostpost.com/ja/finance/1084-how-to-create-a-reserve-for-payment-of-vacation-formation-of-a-reserve.html

KK: https://www.tostpost.com/kk/arzhy/1847-alay-zhasau-a-rezerv-demalysyna-a-y-t-leu-alyptastyru-demalysyna-a-y-t.html

PL: https://www.tostpost.com/pl/finanse/1850-jak-utworzy-rezerwy-na-op-acenie-urlopu-tworzenie-rezerwy-na-op-acenie.html

PT: https://www.tostpost.com/pt/finan-as/1847-como-criar-uma-reserva-para-o-pagamento-de-f-rias-de-forma-o-de-reserv.html

TR: https://www.tostpost.com/tr/maliye/1853-nas-l-bir-rezerv-olu-turmak-i-in-deme-olu-umu-rezerv-deme.html


Alin Trodden - автор статті, редактор
"Привіт, Я Алін Тродден. Я пишу тексти, читаю книги і шукаю враження. І я непогано вмію розповідати вам про це. Я завжди радий брати участь у цікавих проектах."

Примітка (0)

Ця стаття не має коментарів, будьте першим!

Додати коментар

Новини

Підстава платежу 106: розшифровка, правила заповнення

Підстава платежу 106: розшифровка, правила заповнення

У 2014 році змінився вид платіжних доручень по перерахування коштів до бюджету. Зокрема, у документі з'явився пункт «Підстава платежу» (106). Банки не контролюють правильність заповнення всіх полів. Цей обов'язок покла...

З чого складається нормативне регулювання бухгалтерського обліку

З чого складається нормативне регулювання бухгалтерського обліку

  Найважливішим завданням нашої держави на сучасному етапі можна вважати нормативне регулювання бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік є джерелом інформації для зовнішніх користувачів, в тому числі податкових та ін...

Податки на транспорт в Казахстані. Як перевірити податок на транспорт в Казахстані? Строки сплати податку на транспорт в Казахстані

Податки на транспорт в Казахстані. Як перевірити податок на транспорт в Казахстані? Строки сплати податку на транспорт в Казахстані

У даній статті нас буде цікавити податки на транспорт. У Казахстан і інші регіони він прийшов давно. І досі турбує багатьох громадян. Адже несвоєчасна оплата всіх можливих платежів і податків тягне за собою певні наслідки. Вони в ...

Південна Корея - валюта, промисловість та економічне становище країни

Південна Корея - валюта, промисловість та економічне становище країни

Вона – це грошова одиниця, яку емітує Південна Корея. Валюта даної держави з прогресивного Азіатсько-Тихоокеанського регіону є вагомим засобом обміну цінностями всієї світової економічної системи. Адже корейці захоплюють все...

Fuckbet: відгуки про сайт з прогнозами на спорт. Як не потрапити на вудку шахраїв?

Fuckbet: відгуки про сайт з прогнозами на спорт. Як не потрапити на вудку шахраїв?

Всім відомо, що прогнози на спорт, ставки і тоталізатор є окремою сферою бізнесу з величезним оборотом коштів, який процвітає вже багато років. Єдине, що в цьому сегменті змінилося – це підхід. За останні роки такий бізнес а...

Прибутковість облігацій: визначення та формули розрахунку

Прибутковість облігацій: визначення та формули розрахунку

Багатьом знайома ситуація, коли потрібна певна сума коштів і вона береться в борг. Кожен хоч раз в житті з цим стикався. Варто враховувати, що в грошах можуть потребувати не тільки люди, але і фірми, і організації, а також держава...