Jak odnowić samochód: instrukcja krok po kroku

Data:

2020-02-20 15:00:10

Przegląd:

1045

Ranking:

1Kochać 0Niechęć

Udział:

Table of contents:

Jak odnowić samochód? To nie jest łatwe. Zwłaszcza jeśli, jak zachowywać się poprawnie. Główny problem polega na tym, że założenie może odbywać się na różne sposoby. Na przykład, z uwzględnieniem sposobu przekazania mienia innego właściciela. Jest to bardzo ważny niuans. Poniżej będzie opowiadał o tym, jak zmienić właściciela POJAZDU w każdych okolicznościach. W rzeczywistości podobne zadanie nie dostarcza żadnych istotnych problemów.

Jak odnowić samochód

Sposoby przekazywania mienia

Jak odnowić samochód na drugiego człowieka? Taka operacja nazywa się zmianą właściciela pojazdu. Jest ona przeprowadzana różnymi metodami.

Na dzień dzisiejszy można przekazać auto drugiemu człowiekowi takimi operacjami:

 • Darowizna;
 • Uzyskaniem w drodze dziedziczenia (na mocy testamentu lub poprzez ustawy);
 • Przez umowę o wymianie;
 • Zakupu kredytu;
 • Poprzez sprzedaż nieruchomości.

Właśnie takie opcje zostaną omówione dalej. Ponadto, można odnowić samochód w drodze pełnomocnictwa ogólnego, ale taki układ nie będzie naruszona. Nie zmienia właściciela, a jedynie pozwala innemu obywatelowi wykonywać te lub inne działania w imieniu właściciela POJAZDU.

Krótko o przekazaniu na własność

Jak odnowić samochód bez sprzedaży? Można to zrobić poprzez darowizny, wymiany lub dziedziczenia majątku ruchomego. Ale co zrobić w tych czy innych okolicznościach?

"Госуслуги" i założenie maszyny

Zacznijmy od krótkiej instrukcji. Ona pomaga poruszać się w porządku działań na переоформлению niezależnie od przyczyn operacji.

Krok po kroku badany proces wygląda tak:

 1. Zbieranie dokumentacji niezbędnej do realizacji postawionego zadania.
 2. Sporządzenie umowy w określonej formie.
 3. Podpisanie umowy o zmianie właściciela. Procedura ta odbywa się na różne sposoby. Na przykład, u notariusza lub bez pełnomocników.

Ważne: w przypadku transakcji, które rzucają płatności nieruchomości, ostatnim krokiem będzie być przekazanie środków za procedurę. Dopiero potem można iść w organ rejestrujący dla załączania auto zarejestrowane w POLICJI na własną nazwę.

Konieczność rejestracji umowy

Odnowić samochód bez samochodu można, ale jest to bardzo rzadki wariant rozwoju wydarzeń. Zaleca się, aby nie uciekać się do niego. Ale o tym później.

Czy Trzeba jakoś rejestrować porozumienia w sprawie przekazania mienia ruchomego na własność innych obywateli? Najlepiej - nie. Umowa kupna-sprzedaży maszyn nie przewiduje obowiązkowej rejestracji państwowej. Tym nie mniej, lepiej odwołać się do osoby upoważnionej przy zawieraniu transakcji. Ten odbiór będzie chronić całą operację.

Bardziej:

Kwalifikacja pracowników na zgodność stanowiska: cele, zasady prowadzenia, wynik

Kwalifikacja pracowników na zgodność stanowiska: cele, zasady prowadzenia, wynik

Pracodawcy postrzegają zasady oceny pracowników jako formalność. Dokumentów normatywnych, przeznaczonych dla organizacji komercyjnych, nie produkuje. Certyfikacja jest wymagana tylko dla pracowników organizacji określonych w przepisach sfer działalno...

Broń palna ograniczony porażki

Broń palna ograniczony porażki

Nikt nie jest ubezpieczony od sytuacji, gdy trzeba bronić siebie lub swoich bliskich. Czasami sprawcy można przestraszyć tylko rodzajem broni. Zobaczmy, jakie są wymagania do samoobrony i czy konieczne jest pozwolenie na broń?Na terenie Federacj...

Ludność Iranu: liczebność, etniczny i religijny skład

Ludność Iranu: liczebność, etniczny i religijny skład

Iran – jeden z najstarszych ośrodków cywilizacji światowej, a to z pewnością odbije się na składzie ludności. Człowiek nowoczesnego typu opanował terytorium tego kraju na przełomie środkowego i górnego paleolitu. W kształtowaniu etnicznej wizer...

Gdzie przeprowadzają operację

Czy Można przepisać samochód na krewnego? Tak, i zrobić to proponuje się różnymi metodami. Każdy sposób nabycia praw do nieruchomości zapewnia swoje własne cechy. O nich będzie omówione później.

Na początku dowiemy się, w jakich miejscach odbywa się założenie TC. Jeśli chodzi o zawarciu umów różnego rodzaju, to można je podpisać samodzielnie. Przy korzystaniu z rejestracją umowy (na wniosek stron) warto zwrócić się do:

 • MFC;
 • Notariusza.

Gdzie odnowić samochód po otrzymaniu praw do obiektu? Aby to zrobić jest dostępna w różnych narządach. Na przykład:

 • MREO;
 • POLICJI;
 • Wielofunkcyjnym centrum.

Ponadto, człowiek jest w stanie bez problemu złożyć wniosek o ustalonej formie, poprzez dostępu do internetu-technologii. W Rosji jest portal pod nazwą "Госуслуги". Pomaga rejestrować auto w POLICJI i strzelać POJAZDU z ewidencji w razie potrzeby.

Wybór usługi w ЕСИА "Госуслуги"

Darowizny POJAZDU

Jak odnowić samochód bez samochodu? Na przykład, można przekazać prawa do nieruchomości poprzez jego darowizny.

Darowizn są wystawiane za życia poprzedniego właściciela. Dzięki takiej papieru można przekazać prawa do nieruchomości, bez dodatkowych opłat. Obywatel jest w stanie dokonać darowizny na każdą osobę. Odbiorcami są najczęściej krewni.

Ważne: w przypadku przeniesienia praw w drodze darowizny bliscy krewni nie płacą podatek dochodowy od osób fizycznych. Pozostali obywatele będą mieć do czynienia z koniecznością opodatkowanie.

Jak odnowić samochód w drodze darowizny? Aby to zrobić, trzeba zabrać ze sobą:

 • Umowa darowizny;
 • Paszportu stron;
 • Wyrażenie zgody odbiorcy na przyjęcie prezentu;
 • Audyty papieru na nieruchomości;
 • PTC;
 • WST;
 • Polisa OC.

To powinno wystarczyć. Po zebraniu wartościowych będzie musiał zapłacić za usługi notarialne i podpisać umowę darowizny. Od tego momentu prawa do nieruchomości zostaną przekazane odbiorcy. Одаряемому pozostanie jedynie udać się do wydziału kontroli RUCHU drogowego i umieścić POJAZD na konto na swoje nazwisko.

Ważne: w podobny sposób odbywa się przekazywanie majątku z wymiany. Tylko w tym przypadku przyda się zgodę o wymianie.

Dziedziczenie według prawa podstawy prawa

Jak odnowić samochód bez sprzedaży? Następny wariant rozwoju wydarzeń - to uzyskania własności w drodze dziedziczenia. Rozważmy kolejność czynności przy składaniuspadku zgodnie z prawem. Taki układ sprawia wiele kłopotów. Zwłaszcza, jeśli potencjalnych odbiorców kilku nieruchomości.

Podczas procesu dziedziczenia trzeba będzie poczekać do śmierci właściciela POJAZDU. Dalej następuje otwarcie spadku i oczekiwanie na odpowiedź od spadkobierców o decyzji uzyskać/odstąpienia od ustalonych udziałów dóbr materialnych. Na to przeznacza 6 miesięcy. Jeśli obywatel "milczy" więcej wyznaczonym terminie, uważa się, że zrezygnował z udziału.

Ważne: nabycie spadku zgodnie z prawem, odbywa się z uwzględnieniem kolejności spadkobierców i tylko wśród krewnych. Przede wszystkim cały majątek zmarłego jest rozdzielana pomiędzy:

 • Małżonkami;
 • Dzieci;
 • Rodzicami.

Jeśli spadkobiercy pierwszej kolejności rezygnują z nieruchomości (lub ich nie ma wcale), własność wniosek dziadków, braci i sióstr. I tak dalej. Im dalsze pokrewieństwo, tym mniejsze prawdopodobieństwo otrzymania nieruchomości.

Ważne: w tym przypadku urządzenie będzie dzielić się na wszystkich spadkobierców-odbiorców w równych częściach. Dlatego dziedziczenie według prawa dotyczące majątku ruchomego prawie nie występuje.

Założenie przez dziedziczenie - wejście przez prawo

Jak odnowić samochód na innego obywatela w drodze dziedziczenia? Człowiekowi trzeba zgodzić się na przyjęcie spadku po śmierci spadkodawcy. Następnie odbiorca otrzymuje zaświadczenie o przyjęciu nieruchomości. I tylko po ponownej rejestracji odbywa się w POLICJI.

W Celu uzyskania własności zgodnie z prawem, należy udać się do notariusza w miejscu otwarcia spadku (całego lub jego znacznej części). Przy sobie wnioskodawca trzeba mieć:

 • Wyrażenie zgody na przyjęcie spadku;
 • świadectwo o śmierci dawnego pana;
 • WST;
 • PTC auto;
 • Polis ubezpieczenia auto (jeśli dotyczy);
 • Dokumenty wskazujące na pokrewieństwo z obywatelem;
 • Dokument tożsamości.

To powinno wystarczyć. Po przedstawieniu odpowiednich wartościowych wnioskodawcy wręczają notarialnie zaświadczenie o przyjęciu samochodu do dziedziczenia z ustawy. To się przyda w przyszłości.

Ważne: świadectwo ustalonej formie sporządza się po upływie 6 miesięcy od daty otwarcia spadku.

Dziedziczenie na mocy testamentu

Odnowić samochód bez samochodu można poprzez przeniesienie majątku na własność na mocy testamentu. To jeszcze jeden wariant rozwoju wydarzeń. On umożliwia podzielenie nieruchomości człowieka przy życiu, ale prawa do niego są wystawiane wyłącznie po śmierci spadkodawcy.

W odróżnieniu od dziedziczenia odbiorcami dóbr materialnych w завещательной papierze mogą być wszelkie obywatele. Krewni, organizacji lub osoby trzecie - nie ważne. Najważniejsze – określić je w dokumentacji.

Ważne: zaleca się, aby wskazać w testamencie, jaka część majątku i do kogo jest przeznaczona. Zwykle w przypadku maszyn po prostu przepisywane, że POJAZD po śmierci przechodzi temu lub innemu spadkobiercy.

W Przypadku dziedziczenia na mocy testamentu osoba będzie zapłacić opłatę za operację. Bliscy krewni spisują 0,3% od wartości nieruchomości, a pozostałe - 0,5-0,6%.

Ważne: odprawy za życia spadkodawcy przewiduje płatności dokumentu. Średnio usługi notarialne będzie kosztować 2 000 rubli.

Odprawy

Jak odnowić samochód w testamencie? Najpierw należy utworzyć завещательную papier. Wprowadzenie w dziedzictwo odbywa się prawie tak samo, jak i zgodnie z prawem. Tylko pokrewieństwo z spadkodawcę udowadniać nie musi.

Testament przewiduje udzielenie właścicielem auto w biurze takich wartościowych:

 • WST;
 • Paszport techniczny;
 • Audyty papieru na własność;
 • Testament, w którym nakreślono spadkobiercy;
 • Paszport wnioskodawcy.

Ważne: testament lepiej pisać po нотариусе i wielu świadkach od ręki. Tak go prawie nie można się odwołać. W celu dodatkowego zabezpieczenia można przynieść zaświadczenie od lekarza o pełnym zdrowiu spadkodawcy w momencie składania papieru.

Kupno i sprzedaż

Jak odnowić sprzedaż samochodu? Ten typ transakcji jest używany bardzo często. Sprzedają i nowe TC, i używane. W każdym razie, działania algorytmu będzie w przybliżeniu taka sama.

Rejestracja POJAZDU w POLICJI

W Celu zawarcia umowy o zakupie wymagane:

 • Umowa kupna-sprzedaży;
 • Paszport techniczny auto;
 • CCC (jeśli dotyczy);
 • Tranzytowe/przejściowe pokoje (dla nowych POJAZDÓW);
 • Polis ubezpieczeń komunikacyjnych (dla używanych POJAZDÓW);
 • Audyty pomocy na nieruchomości (jeśli sprzedają używane maszyny);
 • Paszportu stron.

Dodatkowo mogą być takie wyciągi:

 • świadectwo ślubu/rozwodu;
 • Zgoda współwłaściciela/małżonka na operację;
 • Rozumiało.

Po podpisaniu umowy (najlepiej w obecności notariusza) odbywa się transfer pieniędzy do sprzedawcy. On, z kolei, sporządza potwierdzenie o otrzymaniu środków. Po tym pozostaje tylko zwrócić się do POLICJI.

Umowę kupna-sprzedaży i inne dokumenty

Ważne: sprzedawca używanego POJAZDU musi zapłacić PIT od transakcji. Nie jest to wymagane, jeśli:

 • Auto sprzedał taniej niż kupili;
 • Wartość transakcji mniej niż 250 000 pln;
 • Nieruchomość znajduje się w posiadaniu ponad 3 lat.

Kredyty

Jak odnowić samochód na obywatela poprzezkredytowania? Zazwyczaj metoda ta jest stosowana podczas zakupu nowego POJAZDU. Zajmują się tym автотрейдеры i salony samochodowe.

Aby poradzić sobie z zadaniem, wnioskodawca musi zabrać ze sobą:

 • Dokument tożsamości;
 • Zaświadczenia o dochodach;
 • Dokumenty wskazujące na stan cywilny i korzyści;
 • Pracowników książki;
 • Pieniądze.

Na miejscu jest umowa kredytowa. Człowiekowi wydaje harmonogram spłaty zadłużenia i kopia umowy o pożyczkę.

Wizyta w POLICJI

Teraz pozostaje odnowić samochód w POLICJI. Usługa ta kosztuje maksymalnie 2850 zł. Z nich 2000 rubli stoją państwowe pokoje, 350 pln - korekta ZSP, 500 zł - nowa WST.

Do wcielania pomysłów w życie nowego właściciela POJAZDU będzie musiał zabrać ze sobą w POLICJI lub w MFC:

 • Oświadczenie o rejestrację POJAZDU;
 • Umowa tego lub innego typu (świadectwo o przejściu praw do nieruchomości);
 • Paszport obywatela federacji ROSYJSKIEJ;
 • Dokumentacja na samochód (WST, ZSP, ubezpieczenie);
 • квиток z opłaconej należności celnych przywozowych.

Podawanie tych wartościowych przewiduje wydanie nowych dokumentów na auto w policji DROGOWEJ. Nastąpi ponowne zarejestrowanie POJAZDU na rzecz wnioskodawcy. Usługę mają w ciągu 1 godziny.

Wniosek na założenie TC

Ważne: na operację najlepiej ma 10 dni. Jeśli nie zmiescic w danym okres czasu, obsługiwać maszyny do rejestracji w POLICJI będzie zabronione.

"Госуслуги" w pomocy

Odnowić samochód można i przez "Госуслуги". W tym celu użytkownik musi wcześniej zarejestrować się na stronie i potwierdzić swoją tożsamość.

Dalej algorytm działania ma taki widok:

 1. Wejść na "Госуслуги" do "gabinetu", wykorzystując swój login i hasło.
 2. Przejdź do katalog usług i wyszukać sobie również występuje w bloku "DROGÓWKI" polecenie "Rejestracja auto".
 3. Wybrać "ponowne zarejestrowanie pojazdu". Napis może się różnić, ale sens pozostaje ten sam.
 4. Kliknij na przycisk "Pobierz...".
 5. Wypełnić wniosek na перепостановку TC na konto.
 6. Pobierz skany/zdjęcia wcześniej wymienionych zaświadczeń.
 7. Wybrać POLICJI, w którym chce się uzyskać odpowiednie dokumenty na auto.
 8. Potwierdzić proces składania wniosku.
 9. Dodaj zapłacić koszty sądowe za operację. Opcja ta będzie dostępna po potwierdzeniu rozpatrzenia wniosku.
 10. Pochodzić z wcześniej wymienionymi dokumentami w organ rejestrujący się w wyznaczonym czasie i odebrać nową dokumentację na TC.
Formularz wniosku na "Госуслугах"

Ważne: w przypadku płatności cła przez "Госуслуги" do 01.01.2019 r. obywatel otrzymuje rabat do 30% na płatności.


Article in other languages:

AR: https://www.tostpost.com/ar/the-law/21177-how-to-renew-car-a-step-by-step-guide.html

BE: https://www.tostpost.com/be/zakon/38751-yak-peraaform-c-a-tamab-l-pakrokavaya-nstrukcyya.html

DE: https://www.tostpost.com/de/das-gesetz/38282-wie-auto-erneuern-schritt-f-r-schritt-anleitung.html

En: https://www.tostpost.com/the-law/32183-how-to-renew-car-a-step-by-step-guide.html

ES: https://www.tostpost.com/es/la-ley/38059-c-mo-volver-a-registrar-el-veh-culo-paso-a-paso.html

HI: https://www.tostpost.com/hi/the-law/22779-how-to-renew-car-a-step-by-step-guide.html

JA: https://www.tostpost.com/ja/the-law/20799-how-to-renew-car-a-step-by-step-guide.html

KK: https://www.tostpost.com/kk/za/39125-alay-vin-adamdy-n-s-auly.html

PT: https://www.tostpost.com/pt/a-lei/40418-como-renovar-o-carro-o-passo-a-passo.html

TR: https://www.tostpost.com/tr/hukuk/35604-nas-l-yenilemek-ara-ad-m-ad-m-talimatlar.html

UK: https://www.tostpost.com/uk/zakon/39535-yak-pereoformiti-avtomob-l-pokrokova-nstrukc-ya.html

ZH: https://www.tostpost.com/zh/the-law/37687-how-to-renew-car-a-step-by-step-guide.html


Alin Trodden - autor artykułu, redaktor
"Cześć, jestem Alin Trodden. Piszę teksty, czytam książki, Szukam wrażeń. I nie jestem zły w opowiadaniu ci o tym. Zawsze chętnie biorę udział w ciekawych projektach."

Uwaga (0)

Ten artykuł nie ma komentarzy, bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Nowości

Виндикационный pozew

Виндикационный pozew

Przedmiotem вещно-ochrony prawnej są jakieś indywidualnie-pewne rzeczy. Bezwzględne roszczenia – to jest coś, za pomocą czego odbywa się вещно-ochrona prawna. Przybyli w nasze przepisy z prawa rzymskiego – to виндикаци...

Umowa partnerstwa: cechy i warunki handlowe

Umowa partnerstwa: cechy i warunki handlowe

Umowa partnerstwa – jest to dokument, który pozwala bardziej efektywnie prowadzić działalność gospodarczą. Spółka cywilna lub konsorcjum, jest tymczasowym stowarzyszeniem, powstających w celu prowadzenia działalności gospoda...

Jak zdać na prawo jazdy za pierwszym razem: porady

Jak zdać na prawo jazdy za pierwszym razem: porady

Jak zdać na prawo jazdy za pierwszym razem? Czy jest to możliwe? Te pytania zadają sobie ci, którzy przygotowują się do przyłączenia się do grona kierowców. Niestety, ukończenie автошколы nie gwarantuje kierowcom-dla początkującyc...

Jak postawić samochód na konto w POLICJI według nowych zasad?

Jak postawić samochód na konto w POLICJI według nowych zasad?

Jak postawić samochód na konto w POLICJI? Tą sprawą ustawiane są nie tylko młodzi kierowcy, którzy niedawno kupili samochód, ale i doświadczeni schumacherzy. Powodem do niepokoju może być wiele: od niewiedzy, jakie dokumenty są do...

Flaga Malezji: opis, znaczenie i historia

Flaga Malezji: opis, znaczenie i historia

Każdy kraj może poszczycić się swoimi symbolami. Flaga Malezji nie staje się wyjątkiem ó przyjęty w 1963 roku sztandar nawet nazywają «Ładnym paski». Wraz z godłem i hymnem on powołany podkreślają suwerenność.No...

Pojęcie obywatelstwa, zasady obywatelstwa federacji ROSYJSKIEJ. Prawo konstytucyjne Federacji Rosyjskiej

Pojęcie obywatelstwa, zasady obywatelstwa federacji ROSYJSKIEJ. Prawo konstytucyjne Federacji Rosyjskiej

Każde państwo jest skomplikowany polityczno-społeczną, która ma określoną ilość znaków. Jednym z nich jest ludność. Państwo istnieje tylko w przypadku, jeśli na jego terenie mieszka pewna ilość ludzi, którzy uważają, że kraj swoim...