Факторний аналіз собівартості продукції і конкурентоспроможність підприємства

Дата:

2020-08-04 00:30:06

Перегляди:

624

Рейтинг:

1Дизлайк 0Любити

Поділитися:

Ефективний і змістовний факторний аналіз собівартості продукції дозволяє досліджувати усі фактори, які впливають на формування собівартості. Він включає в себе дослідження як постійних факторів, так і змінних, а також співвідношення між ними. Сучасні тенденції розвитку ринкових відносин переконливо демонструють зростання впливу такого показника як конкурентоспроможність товарів, які підприємство представляє на відповідному ринку.

Дослідження показують, що якщо конкурентоспроможність товарів має тенденцію до зниження, то серед основних причин цього процесу на мікрорівні можна назвати такі:

 • недостатня ступінь ринкової адаптації компанії;
 • зниження внутрішньої конкуренції;
 • пасивна стратегія підприємства, обмежує його інноваційно-інвестиційну активність (стримуюча впровадження заходів по підвищенню якості товарів);
 • моральний та фізичний знос обладнання;
 • недостатній професіоналізм у менеджменті компанії;
 • низький рівень мотивації персоналу до ефективної праці;
 • високий рівень ресурсоємності продукції у витратах виробництва;
 • витратна стратегія ціноутворення.

Сучасний факторний аналіз собівартості продукції і рівня її конкурентоспроможності дозволяє сформулювати наступні напрями підвищення його:

 • раціональне використання ресурсів, які забезпечують ринкові переваги;
 • формування конкурентної атмосфери;
 • розробка та впровадження підприємствами конкурентних стратегій;
 • маркетингова діяльність по формуванню попиту на товар;
 • забезпечення підприємства ресурсами та інформацією;
 • розвиток інтелектуального потенціалу у складі нематеріальних активів підприємства, реалізація яких забезпечує виробництво наукоємних товарів;
 • впровадження наукових відкриттів, винаходів, використання технологічних проривів, стимулюючих підвищений попит на нові товари;
 • створення таких умов для формування економічної свободи і ринкового ціноутворення, які дозволяють підприємству при обмежених ресурсах ефективно вирішувати три важливі проблеми економіки: що, як і для кого виробляти;
 • планування собівартості виробництва продукції;
 • удосконалення систем і стратегій державного регулювання.

Факторний аналіз собівартості продукції показує, що управління конкурентоспроможністю товарів на підприємствах ґрунтується на плануванні, стимулюванні та оцінки її рівня, включаючи оцінку загальної ефективності (його економічного і фінансового стану, технічного і технологічного стану, рівнів організації виробництва і управління). Все це за державної підтримки дозволяє сформувати систему забезпечення конкурентоспроможності товару, яка включає:

Більше:

Витратний метод ціноутворення. Плюси і мінуси

Витратний метод ціноутворення. Плюси і мінуси

сьогодні здаються стародавніми радянські часи формування ціни було досить простою справою, що вимагає від економістів лише знання основ математики. При відсутності конкуренції показник ціни не грала тієї ролі, яку він грає зараз. Якщо раніше до ціни ...

Системний підхід в менеджменті

Системний підхід в менеджменті

Системний підхід в менеджменті являє собою спосіб мислення по відношенню до управління і організації. Його не можна плутати з набором різних принципів дії для управлінського апарату. Вперше застосування цього інструменту управління відзначено в кінці...

підприємницька діяльність. її сутність та основні функції

підприємницька діяльність. її сутність та основні функції

Підприємницька діяльність громадянина – це здійснювана на свій страх і ризик самостійна діяльність, метою якої є систематичне отримання прибутку за рахунок продажу робіт, товарів, послуг, використання майна. При цьому громадянин, який здійснює ...

 1. комплекс заходів щодо підвищення соціального і техніко-технологічного рівня підприємства (зміцнення інноваційної бази та поліпшення організації інноваційної діяльності, прискорена реалізація інвестиційної політики, здійснюваної у відповідності з пріоритетами розвитку підприємства; кардинальна перебудова системи підготовки кадрів, поліпшення виробничих умов; перехід на сучасні методи аналізу собівартості продукції, уточнення функцій і вдосконалення управління якістю товарів і праці; сертифікація та стандартизація продукції);
 2. розробку економічних, технічних, організаційних і соціальних заходів (які факторний аналіз собівартості продукції включає в якості базових) по зниженню ресурсомісткості і витрат;
 3. вдосконалення сервісного обслуговування, організації реклами і вивчення ринку збуту товарів;
 4. введення нової системи управління конкурентоспроможністю, що передбачає організацію ефективної діяльності всіх працівників у розв'язанні проблем якості продукції; створення творчих груп і «центрів відповідальності»; планування собівартості виробництва; заходи щодо забезпечення динамічного розвитку підприємства.

В ринкових умовах, аналіз собівартості з урахуванням параметрів конкурентоспроможності дозволяє точно встановити тенденції динаміки цього показника, дати об'єктивну та всебічну оцінку роботи підприємства.


Article in other languages:

BE: https://www.tostpost.com/be/b-znes/40653-faktornyy-anal-z-sabekoshtu-pradukcy-kankurentazdol-nasc-pradpryemstva.html

DE: https://www.tostpost.com/de/business/40207-die-faktorenanalyse-der-produktionskosten-und-die-wettbewerbsf-higkeit.html

En: https://www.tostpost.com/business/34325-factor-analysis-of-production-costs-and-competitiveness.html

ES: https://www.tostpost.com/es/centro-de/39924-an-lisis-de-costos-de-producci-n-y-la-competitividad-de-la-empresa.html

HI: https://www.tostpost.com/hi/business/24574-factor-analysis-of-production-costs-and-competitiveness.html

JA: https://www.tostpost.com/ja/business/22511-factor-analysis-of-production-costs-and-competitiveness.html

PL: https://www.tostpost.com/pl/biznes/42854-faktornyy-analiza-koszt-w-produkcji-i-konkurencyjno-przedsi-biorstwa.html

PT: https://www.tostpost.com/pt/neg-cios/42503-fatorial-an-lise-de-custos-de-produ-o-e-a-competitividade-da-empresa.html

TR: https://www.tostpost.com/tr/business/37687-fakt-r-analizi-r-n-maliyetleri-ve-i-letmelerin-rekabet-g-c-n.html

ZH: https://www.tostpost.com/zh/business/28657-factor-analysis-of-production-costs-and-competitiveness.html


Alin Trodden - автор статті, редактор
"Привіт, Я Алін Тродден. Я пишу тексти, читаю книги і шукаю враження. І я непогано вмію розповідати вам про це. Я завжди радий брати участь у цікавих проектах."

Примітка (0)

Ця стаття не має коментарів, будьте першим!

Додати коментар

Новини

Цілі організації: особливості та класифікації

Цілі організації: особливості та класифікації

 Успіх і фінансове благополуччя компанії буде залежати від того, наскільки грамотно сформульовані цілі організації. Цей процес визначається умовами їх реалізації на найближчий та довгостроковий період. В даний час існує декіл...

Сутність і функції фінансів.

Сутність і функції фінансів.

Поняття "фінанси" дуже часто ототожнюють з грошима. Але це аж ніяк не синоніми. Фінанси відображають будь-які грошові відносини, що виникають між двома конкретними суб'єктами, мається на увазі, що гроші - матеріальна основа функці...

Як стати іп і почати працювати на себе?

Як стати іп і почати працювати на себе?

Індивідуальне підприємництво стає все більш популярним у нинішньому соціумі завдяки своїй доступності та надання певних можливостей на шляху до успіху. Єдина складність - це багатоетапність процедури оформлення приватного підприєм...

Що таке лояльність споживача і як її досягти?

Що таке лояльність споживача і як її досягти?

Кожна фірма бажає, щоб споживачі її продукції залишалися такими протягом якомога більшого періоду часу, і обсяги покупок неухильно зростали. Як правило, досягти цього досить складно – доводиться боротися за те, щоб з усіх іс...

Дебет та Кредит Визначення Понять та їх Суть

Дебет та Кредит Визначення Понять та їх Суть

 Основним елементом ведення бухгалтерських рахунків є подвійний запис. Суть її зводиться до взаємопов'язаному відображення однієї і тієї ж суми певної господарської операції одночасно на двох кореспондуючих рахунках: по креди...

Якість продукції як важливий показник діяльності всього підприємства.

Якість продукції як важливий показник діяльності всього підприємства.

Якість продукції - це один з найважливіших показників діяльності підприємства. Його підвищення сильно визначає успіх і виживання підприємства в умовах сучасного ринку, впровадження інновацій, темпи технічного прогресу, а також еко...